Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Cepheus Jun 6
It is raining sighs.
Cepheus Jun 6
I truly hope that this love
won't turn into hatred
in the end
because I am honestly tired
of this formula.
Cepheus Jun 5
Sometimes the brightest sun
That shows gleeful colors at its best
Can be covered with clouds
Gray and **** like a beast

But even so, even so you're like the gray sunset
If it means anything, just a little thing
I still find you beautiful
Whether monochrome or colorful
Cepheus Jun 5
"Surprise!"
It stood on my doorway
I sighed
They said it will caught on me someday

Guess I haven't been keeping my tabs
I still have unpaid bills to pay
That broken trust
On that unfortunate day

It came like a mirror
Perfectly synchronized
Just like how it happened before
It swiftly unraveled before my eyes

What I did to a friend
Unintentional, yes
Was done to me too, by a friend to whom I've fallen
Unintentional too, and it's a mess

I was the perpetrator
Now I am the victim
I guess this is how life goes
And I deserve it

And though this is the case now
The stubborn that I am hasn't given up
Still holding on to a questionable love
How long, I wonder, can I keep this up?

Is it hopeless to believe in this fictional vow?
In this one thought, an idea
That maybe you're my karma now
But perhaps tomorrow you'll be my good karma
Cepheus Jun 5
Nothing is more painful than the realization of your anxiety.
Cepheus Jun 5
Ako yung pending
Na nalimutan **** asikasuhin
Isipin
Sa dami ng iyong gagawin
At dalahin
Nawala sa iyong isip
Dahil na din siguro ika'y makakalimutin
At ang iyong isip ay lumilipad sa hangin
At sa sakit
Na di mo pa kayang burahin

Pero ako yung pending
Na nandito pa din
Na mananatili
Sa iyong tabi
Parang aninong
Bubuntot buntot
Na 'di ka hahayaang mag-isa
Sa dilim man ay iyong kasama
Paglingon mo, ako ay tatawa
Makaguhit man lang kahit papaano ng ngiti sa iyong mukha

Kahit na ako yung pending
Na di ko alam kung kailan mo balak gawin
Kung gagawin nga ba o buburahin
Na nakatawa man ay may kirot pa din
Na tumatagas pag ikaw ay 'di nakatingin
Hahaha heto na naman akong martir
Pero ayos lang hihintayin kitang gumaling
Mananatili hanggat hindi papaalisin
Sarili mo muna ang iyong mahalin
At saka na ako isipin
Cepheus Jun 4
Tinanong ako ng palubog na araw,
"Bakit narito kang muli?
Sa sampung beses mo akong dinalaw,
isa lamang doon ang may dala kang ngiti."

Natawa ako sa katotohanan
Oo nga, hindi ko maikakaila
"Ika'y aking tinititigan,
kaya lamang mukhang may luha ang aking mga mata."

Tila nanginig ito sa halakhak
Alam n'ya ang kasinungalingan
Na kinumpirma ng isang patak,
dalawa, tatlo... hanggang 'di na mapigilan

Binigyan n'ya ako ng maraming kulay bilang sagot
Pilit pinapakita ang ganda sa kabila ng lungkot
Ngunit ang tanging nakikita ay ang lungkot sa likod ng ganda
Ganoon nga siguro talaga kapag nasasaktan ka

Lumisan ako nung lumubog na s'ya
Ngunit iniwan n'ya ang kasiguraduhan
Na naroon lamang s'ya
Upang aking balikan

Umaasang sa aking muling pagbabalik
Ang isa sa sampung beses ay maging dalawa
At madagdagan pang hitik
"Oh haring araw, nawa'y magdilang anghel ka."
Next page