Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
It was for a short while
But i knew it was true
Though i knew you long before
I didnt know it is possible

I once thought that
Love will just come around
It did, yes but
Love can also be there

There, beside you
Just around your corner
Maybe a friend?
Maybe, you

You, my bestfriend
A platonic love
The kind of love that
No one can replace

Another kind of love
That sets you free
Be who you want to be
And still accepts you

I thank the stars
For meeting us, and
For having this kind of friendship
I love and cherish you always
In the midst of chaos
You are the silence
The comfort
The home I seek

My weary heart beats
Frantically; in times of
Distress, pain, and sadness
You are the calm for it all

Like the waves in the sea
Crashing against the shore
That finds its calm
Amidst the force

I love you with all my heart
My mind,
my body,
and my soul

Like the sunset
I look forward to you
Every single day
A beautiful scene and person

I hope that fate will be kind
And make our love everlasting
Every night, I wish upon a star
For a future and forever with you
Sa bawat pag gising
Tila ang umaga'y hindi kasing tulad dati
Ang akala kong magpapatuloy
Ay may hindi inaasahang paghinto

Sa bawat paglipas ng araw
Tulad ng paglaho ng oras
Lumalaho na rin ang aking pag-antay
Pag-aantay sa kawalan

Sa bawat paglubog ng araw
Sinasama nito ang sakit na
Aking nadarama tuwing dapit-hapon
Kung kailan kita naaalala

Sa bawat pag usbong ng buwan
Ako'y nakakakita ng bagong pag-asa
Pag-asa ng kinabukasan na
Magkakaroon ng kasagutan ang lahat

At sa bawat pag kinang ng mga bituin
Naaalala ko pa rin ang nakaraan
Ang lahat ng masasayang alaala
Na sana'y napagpatuloy hanggang ngayon
Sa aking pag kaway
Nagpapahiwatig ng aking pag paalam
Hindi namalayan na iyon na pala
Ang huling pagkikita

Akala ko'y panandalian lamang
Ang pag hinto ng mundo
Ngunit 'yon na pala ang simula
Nang pag tigil ng buhay

Nag-isip, nag-iisip
Sa lahat ng nangyari
Bago ang kasalukuyang pangyayari
May hindi pa ba ako nagagawa?

Sa unti-unting paglaho ng mga araw
Tumama sa akin ang realidad ng buhay
Tunay ngang maiksi ang buhay
At hindi alam ang kasunod

Napatulala
Nalungkot
Napaiyak
Napagod

Hinahanap ang nakasanayan
Mga araw-araw na gawain
Mula sa pag gising ng maaga
Hanggang sa patulog na pasikat na araw
As i awoke to a heavy downpour
I felt a chill down my body
Coldness wrapping against my skin
Ice cold feet beyond my blanket

Turned around to see
A white wall against my face
Touched with my warm hands
Warm hands turned cold

As i hear the rain drops fall
My tears also did the same
Petrichor, it reminded me
Of the days shared with you
I miss my sunset
Reminding me of the days
I used to love, to see
At each passing time
How i wish it would never stop

Every moment with you
Every sunset with you
Is the most beautiful scene
And memory i obtain
Never will i wish to fade

All those dinner dates
Laughters and smiles
We exchange everyday
As the moon meets the sun
And the sky lights up with stars

I miss you everyday
Every sunset without you
Makes my heart ache a bit
I wish you see the same sunset
As i see, and reminds it of me

I want to be your sunrise
In every waking moment
I will be there with you
As how you will be with me
As the day ends for us
Sa pagsapit ng dapit-hapon
Binabati ng kalangitan
Ang dumarating na buwan
At paalis na araw

Nabatid ng aking isip
Patapos na ulit
Ang sumapit na maghapon
Nawa'y dapat na magpahinga

Ngunit sa buhay ngayon
Hindi na matanto kung
Dapat ba, nararapat ba
O may karapatan pa ba

Makaramdam
Magpahinga
Makahinga
Mag-isip

Kahit ano pa man ang
Nangyari, naganap, naramdaman
Kailangan pa rin natin bigyan
Ng oras ang ating mga sarili

Sapagka't hindi ito isang
Kagustuhan lamang
Kundi ito ay isang kailangan
Kailangan ng lahat
Next page