Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Bianca Aug 2017
Lingid man sa inyong kaalaman,
Isa siyang tunay na “gentleman.”
Yaong
Uunahin ang iba kaysa kanya.
At
Nariyan para samahan at sunduin ka
For the boys in my block
Bianca Aug 2017
Ang lalaking bihirang makita ngunit
Ramdam ang kanyang presensiya lalo na noong lumabas sa ADMU
Crushes ang pangalan niya.
Hiling naming makasama ka sa tuwina.
Ilang araw ka mang hindi makita,
Eh… ok lang. Mamahalin ka pa rin namin
For the boys in my block
Bianca Aug 2017
Rayuhin mang manahimik ay di makikinig
Eksaherado ang ingay
Ngunit gayun din ang sayang dala. Mahirap isipan ang
Z, kaya’t magpapasalamat na lang ako sa mga
Oras na ikaw lang ang nakakausap ko
For the boys in my block
Bianca Aug 2017
Jusko, wala nang mas misteryoso pa sa taong ‘to. Sinlakas ng
Oyayi ang boses niya
Sagana siya sa “memes” at kung anu-anong  patawa, ngunit iisa ang
     aming
Hiling: ang marinig siyang kumanta
For the boys in my block
Bianca Aug 2017
May angking talinghagang naninirahan sa kanyang
Isipan. Mag-ingat sa
Gayumang nakalakip
Sa bawat salitang kanyang binibigkas
For the boys in my block
Bianca Aug 2017
Cute, ngunit mag-ingat sa iyong maririnig sapagkat tiyak na
Humaling ang iyong aabutin
Oras na umalingawngaw ang malamig niyang tinig na
Yayapos at banayad na dadampi sa iyong damdamin
For the boys in my block
Bianca Aug 2017
Just so you know,
Oro ang bawat oras na kasama ka
Ewan ko ba, pero tila wala nang mas iinit pa sa
Yakap mo
For the boys in my block
Next page