Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
w y n n e Apr 8
91
Ang sabi nila na ang pinakamasakit daw na marinig ay ang iyak at hikbi,
Malakas man, mahina o pag-pipigil
Lahat daw ‘yon ay pare-pareho lang
Sabi ko tama nga siguro sila kasi ang iyak ay nakapag-sasabi ng totoong nararamdaman, ang iyak ay isang kalungkutan
Noong gabing yon, narinig ko ang pinakamasakit na tunog
Sabay tayong lumuha
Sabay nating iniyak ang sakit na para bang masasagot lahat ng tanong sa ating isipan, mga pagkukulang, mga sana at dapat na pareho nating gustong malaman, gustong ipaglaban
Mga tanong na matagal ng kinukwestyon ang mga bagay na hindi maintindihan,
Mga pagkukulang na pinipilit buuin na unti-unting lumalabo,
Mga sana at dapat na matagal nang pinipigilan
Ngunit narinig ko ang tunog ng bawat galaw ng iyong mga paa na humahaplos sa sahig,
Narinig ko kung paano mo ikinabit muli ang iyong mga paa sa iyong medyas at sapatos,
Kung paano mo ito itinali at binuhol nang napakahigpit
Narinig ang bawat kilos at galaw
Sa huling beses ay narinig ko ang iyong mga daliri
Kung paano dumapo ang iyong palad sa pinto
Hindi iyak at hikbi ang nangibabaw
Kundi ang tunog ng pagsara ng pinto
w y n n e Jul 2018
90
how do you know if what you want is worth it?

with all this fighting lately i've been wondering
w y n n e Jul 2018
89
i’ve harboured a lot of unwarranted resentment and hate for so long it’s rotted my heart
w y n n e Jun 2018
88
far too many people are looking for the right person, instead of trying to be the right person
w y n n e Nov 2017
87
we're all just killing time until time kills us.
w y n n e Oct 2017
86
it's a very competitive world out there
the competitive spirit is fine within limits
but it shouldn't drown the sheer joy of the game being played
it's natural to want to win
but for me, it's not natural to want others to fail
w y n n e Sep 2017
85
when it comes to people i love, i'm so emotionally unstable i always

have this tendency to **** up our relationship because i feel too much

and it causes baseless anger outbursts and intimidating coldness. it's

like i'm waiting for everyone to **** up. i mean, aren't most

people? don't worry. everyone's gets better at pretending that they

got so good sometimes you'd think that they have their ****

together. i usually just leave. but i couldn't. now that i'm accessing

a wider, deeper aspect of his world, i know i have a feeling of

being trapped.
Next page