Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
CRESTINE CUERPO Aug 2017
Pagsalig ang nagbugkos natong duha,
Hinungdan nganung kita nahimong managhigala,
Pero na unsa kini pagkahitabua?
Ania ang atong estorya.
Kung abrihan ko ang mga panid ug dahon sa kasaysayan,
Ug kung ako kini tuki-tuki-on sa makadaghan,
Dili ko mahikalimtan ang kagabin-on nga atong naagi-an.
Ana-a ako sa mangitngit na dapit,
Ug sa dehang dunay hubog nga sa akoa gihapit,
Naghilak ako sa daplin nga hilit,
Ug ikaw nga saksi, mitawag sa imong mama sa makalit.
Gelakag kini  sa imong mama ug walis tingting,
Ako nga nagluha ug katawa,
Kay siya naka tini-il ra.
Emu dayon akong gegakus,
Aron mawala ang akong kahadlok ug kaligutgot.
Sukad adto kita nagkahigala,
Ang panganod galantaw natung duha,
Malipayon kita nga nagtampisaw,
Sa tubig nga matin-aw.
Ug sa dehang kita manginhas na,
Pwerte natung lipaya
Sa matag kinasun nga makuha ta,
Asta natung bebuha
Ug sa dehang emu akong gedala sa kapilya,
Nadunggan nato ang kanta nga nag-uluhang, "Bato balani Sa Gugma".

Malipayon kita nga nagpunit sa mga kendi,
Kini gakahitabo kada gabii,
Sinugdanan sa atong pagtuo sa Balaang Rosaryo,
Ug kay Senior Santo Nino.

Abe-----abe kog kato dili matapos,
Apan pagka-ugma kita taman nalang sa pag gakus,
Naghilaka ta ug nagbangutan,
Nagdagayday ang mga luha sa atong dughan,
Samtang ikaw ug ang emung pamilya,
Naghatud namu sa pantalan,
Ang emung mga kamut emu dayun hinay-hinay nga gebuy-an.

Getan-aw ko ang layo nga mga barko,
Ug gi-ingon ako, " Goodbye Cebu mobalik ako!".

Walay adlaw ug kagabi-on,
Nga ako dili nimo padamguhon,
Nag-alindasa, nagsalimu-ang,
ang akong kasing-kasing ug dughan,
Kay gepangandoy kong kita magkita na.

Katorse katuig ang nilabay,
Abe nakug kita wala nay panag estoryahay,
Natingala na lang ko sa "text message" nemu bai.
Abe mo nga ikaw ako ng gekalimtan.

Salamat! kay gipili mo ang kurso natung duha,
Malipayon ako higala,
Hilabi na nagla-um ka ,
Nga ako mubalik pa.

Way sukod ang imong pagsalig sa akoa,
Wa jud ka nagbag-o,
Gasa ka nga gehatag kanako a Ginoo,
Abe! nakug sakit ang musalig dala ang pagla-um,
Pero luyo sa mga dag-um,
Nagpahipi ang kamatuoran ug paghandum.

Sakto ko! nga ang pitik sa akong kasing-kasing,
Mao sadang getinguha mo,
Samtang nadunggan ko ang tingog mo,
Wa jud kay pagbag-o,
Ngisi! todo-max ka detso.

Piso-piso para sa barko,
Akong paningkamut para nemu,
Aron dili masayang ang atong mga tenguha ug damgo.

Hulata ko sa pantalan,
Saksi kini sa atong pagluha,
Pero mu abot ang panahon
Nga kini mahimong saksi sa atong kasadya!

Salamat! tungod kay dagat man ang pagitan,
Dili kini mahimong babag sa atong padulngan,
Para magpadayon ang relasyon,
Nga nahimo nakung inspirasyon!"LDR" tang duha!
Wala jud d.i forever,
Pero na-ay together.
Jo Organiza Sep 2019
Malipayon man ko na pagka-taw

Sige ug katawa ug lingaw lingaw,

apan sa tinuoray lang na pagkasulti,

akong mga kakulangan sa usa ka tao,

mga kasakit, wala pa nalimti.
Mga panumduman sa mga niaging mga panahon kay dili nako kalimtan.
BALAK SA GUGMA
Mga kasubo sa akong kabogo.
Twitter: @JoRaika
brandon nagley May 2016
(Dedicated to my mother, Juna Marie Nagley- happy mother's day momma!!!)

O' Màthair, Màthair, from whence I birthed.
Best friend, mine Angel, mine guide; Disguised
As a lady at birth; it's from thine womb from
Whence I arrived, this is a thanking thee, to
A flawless seraph, mine Màthair, mine Màthair-
To thee; whom do I compareth?

Anglamotharia, thou hath always met mine need's,
When mine knee was scraped, and when I got sick;
Thou wouldst alway's protecteth me. Eyne blue as
The sea's, hair blonde as the street's thou hath
stemmed from, Anglamotharia-Jehovah's chosen
One, mine host of host's, guardian from the ghost's
Who always tried to hurt thy own son.
Anglamotharia, from whence I am from-
Latha màthair math; angelic one.

(Second part is a mothers day dedication to my mother in law Evangeline sardua- Earl Jane sardua my Queens mother....)

Adlaw Malipayon inahan, dearest mother-in-law, the Apple to Jane's vision, hardworking, gentle-calm. I thankest thee for showing Jane the right way's; the way's of God, the way's of love, O' heaven knoweth thy name.

Adlaw Malipayon inahan, woman who knoweth none time, for thine family is thy priority; thou cookest and cleanest, thy labor hath heavied over time, mayest the Lord bless thee and keep thee, and the Lord make His face shine upon thee. And be gracious to thee. The Lord lift up His countenance upon thee,
And give thee peace. Mayest thine abode be a blessing from Mount malindang-west unto East. Mayest Yeshua guideth thy feet to where dangerous travels cometh and goeth. Mayest the word of God always from thy mouth appear and floweth. Mayest this mother's day, be a remembrance to thee, Evangeline; thy love hath not been forgotten, this is mine gift and thanking to thee.©Brandon Nagley
©Lonesome poets poetry
©mothers day dedication to two special mother's ( Evangeline Sardua, janes mother, and dedication to my mother juna Marie Nagley, ) happy mother's day to both of you and may God shine his face upon you!!! With love Brandon!!
First two stanzas is for mother first two poem pieces-
Words mean...
Màthair- means mother in old Scottish Gaelic since moms side has lots of Irish and Scottish...
Whence- means from what place or source.
from which; from where.
Thine- your.
Thee-you.
Anglamotharia- is a word I made up meaning- ( angelic mother)
Thou- means you.
Hath- have.
Wouldst- would.
Eyne- archaic for eyes.
Jehovah- way to say gods name in Hebrew for Christians.
Latha màthair math- happy mother's day in Scottish.

Next part is for Evangeline meanings of words......

Adlaw Malipayon inahan- happy mother's day in her tongue Cebuano same as bisayan tongue the tongue she speaks.
Thankest- thank.
Knoweth- knows.
Thine- your
the Lord bless thee and keep thee, and the Lord make His face shine upon thee. And be gracious to thee. The Lord lift up His countenance upon thee,
And give thee peace.
Is the aaronic blessing from Aaron the high priest which brings blessing over the land and people still used today. In numbers old testament in bible- Numbers 6:22-26..
Abode- home.
Mount malindang- is a volcano nearby not far from where Jane's family's at ...beautiful place....
Yeshua is Jesus Hebrew tongue and Yeshua ha'mashiach- meaning ( Jesus the Messiah or Jesus the anointed one in Hebrew tongue)
wizmorrison Jul 2019
Sauna bata pako
Wa pa koy kahibalo,
Bisag lamok di patugpahan
Kay lagi pinangga man.

Nagdako kong hapsay
Malipayon kanunay
Kay aduna may
Naghigugmang tinud-anay.

Nagsubay mis saktong dalan
Kay kami saktong gitun-an,
Bisag si Mama dako nag baba
Kay kami badlungon man.

O pobre tood mi
Wa ko man na mahayi,
Dos ray balon nga ni human
Ko's hayskul ug elementary.

Pero bisan pa niana
Saludo ko nimo Pa,
Magtarong kog skwela
Para malipay **** mama.

Butang-butangan man ko
Di lagi ko paapekto
Magpakahilom sa ko
Kay wala pa ko sa pwesto.

Kay imo kong gipa skwela
Nipalayo ka sa amoa,
Naningpalad sa laing dapit
Sa desyerto na sangit.

Bisag layo ka kanamo
Murag duol ra ka kaayo,
Mura kag bituon
Nga gustong abuton.

Pa, kay layo man ka
Wa koy laing magasa
Basaha lang unya ni,
Happy father's day!
Bisaya Poems for a Father's Day.
Jo Organiza Sep 2019
Malipayon man ko na pagka-taw

Sige ug katawa ug lingaw lingaw,

apan sa tinuoray lang na pagkasulti,

akong mga kakulangan sa usa ka tao,

mga kasakit, wala pa nalimti.
Bisayang Balak Mahitungod Sa Gugma
Isa ini ka ti-on
Ginakabig nga maragtason
Bangud yara ikaw upod namon

Oh halangdon ang imo ngalan
Kay kami sa imo labi sa tanan
Kanami pamati-an, kanami pamatyagan

Sa imo pagtatap ipahamtang
Kon kami yara sa alang-alang
Ikaw isa ka mananabang

Gani imo ipadayon ang edukasyon,
Maayong lawas, agrikultura nga mainuswagon,
Pangabuhian kg pagbuhis nga eksaktuhanon

Gob. Tanco, ikaw don guid! Ikaw don guid…
Ang tampad nga naga-ulikid
Gani salamat guid! Salamat guid!

Lantawa kay naghugpong ang bilog nimo nga banwa
Agud ipakita sa bug-os naton nga probinsya
Nga kami naga-apin guid sa imo kg sa iya

Matuod nga malipayon man ini nga ti-on
Para sa amon tanan nga mga Dumaraonon
Bangud amon kasimanwa ang subong gobernador namon!

-10/13-14/2013
(Dumarao)
*for Gob. Tanco’s 69th Birthday
My Poem No. 230

— The End —