Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
JK Cabresos Mar 2013
Ikaw akong ginahigugma labaw sa tanan
Hinglabi na sa kalibutanhong mga butang,
Ikaw nagapundo ra gayod sa akong dughan
Di matugkad nga gugma, imong mabatsyagan.

Sa matam-is kong mga pahiyom,
Ako lamang gahilom, apan mapalaumon
Nga ikaw sa tunhay ako gayod nga maangkon
Dumdumon mo, sa pagmata sa kadlawon.

Sa mga luha nga nagabara niining mga mata
Gani gayod imo kining maamguhan unta,
Ang akong mga kapakyasan ug kakulba
Nga ikaw hapit na gayod mahilayo sa akoa.

Anaa pa bay laing paagi sa pagpakita sa kasubo?
Di ko makapugngan ang pagbiya mo kanako,
Apan ania ra ko mag-atong sa imong pagbalik
Bisan madawatan ko lang gihapon kay mga kasakit.
All Rights Reserved © 2013
Jo Organiza Jun 21
Nilabay ang 'di maihap na kamingaw sa kagabhi-on
nagbaklay ug nasaag sa mga langit ug bituon
ang kahapdos mihuot sa mga pisi sa'kong dughan
gibati kong 'di maipahulagway kung 'di sa mga pulong lamang;
kamingaw'g kasakit ang bugtong mugakos kanako kada kadlawon.
Bisayang Balak Nga Mahitungod sa Gugma

Balak - A Bisaya Poem.
Ace Fernandez Nov 2019
Alas-tres na gyud tawon sa kadlawon
Pero akong mata gasiga ra gihapon
Bisan onsaon og limot sa kagahapon
Lisud man pud diay ni siya buhaton.

Katung naa pa ka dire sa akong tapad
Husay kaayo akong pamati, way pagkalabad
Karon bisan aha akong huna-huna galupad
Mahuwasan ra ko ani kadugayan, makaalimadmad.

Gaampo ko nga onta akong kasing-kasing lig-unon
Kay wa naman koy balikan, wala nay dapat ayuhon
Ana sila salig lang nga mubali ang panahon
Kung karon naas kaguol, muabot ra pud na ako mamalipayon...
11/13/2019
Wrote this poem because I could't sleep and I'm listening to a Studio Ghibli playlist which generally sets my mood . Hope you like it. This is written in my native language, Cebuano.

— The End —