Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Khar Yang Sep 2015
ako wa kahibaw unsa'y pulos ko aning kalibutan
nag hinuktok ug nag tungkaro nalang niining hagdanan
kay mahadlok mutikang ug bisan usa ka ang-ang
unsaon ko man pagkab-ot sa kalampusan
kung ako nagpabili'ng hadlok sa kapakyasan?
Jo Organiza Apr 16
Nakadungog ka na ba?
Sa hinagubtob na nagpitik sa akong dughan?
Nga kanunay nagahatag ug blangkong tinutokan
nga nag laruy-laroy dapit sa imong dunggan?
Balak nga muhitungod sa gugma.
Balak - A Bisaya Poem.

— The End —