Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Alan McClure Dec 2016
Whoa.

See that yin?
Jist sittin there?
Ye ken how she’s sittin like that, don’t ye?
Well, whit’s she sittin oan?
Aye, her erse.
She’s only sittin like that
So ye ken she’s got an erse.
Gaggin fir it.

An whoa, check that yin!
Wearin claes!
Filthy cow!
Whit dae ye mean, “Whit dae ah mean”?
Claes!
Ye canny wear claes
If ye huvny got a boady, can ye?
That’s right –
Just screamin it, so she is –
“Check oot ma boady!”

Aye, ah wull an aw!
Don’t mind if ah dae!

Aw, mate – that yin!
That yin ower there!
Bendin her airm!
See her?
Bendin her airm like a mucky ****!
That’s so ye ken
She’s got elbows!
Phwoar, I ken your type hen –
you wi yir elbows an a’thin!
Desperate fur it, aren’t ye?

An man!  This yin,
walkin towards us!
Breathin in an oot!
Whit a slapper!
Breathin in an oot!
Aye, ye need a pair o lungs tae dae that,
I bet, eh, hen?
A pair o fine, functioning lungs!
Aye, you use them, doll –
dinny you be shy!
Ah’m no!

Aw pal, haud me back!
This yin!
This yin eatin a meat pie!
Shameless wee ****!
Aw yeah, baby,
I ken whit that means!
Mean’s ye’ve got yirsel
a **** wee digestive tract in there, no?
Ye dinny hae tae spell it oot tae me, love!
Probably got a pair o kidneys
tucked away in there too,
ye ***** wee *****!

Aw the same, ur they no?
Aw ae thum.
Gantin oan it.
(An mémwa granfré an mwen Dodo, frè jimo a Roderik, ki disparèt an *** lanmè koté Sentlisi lé disèt maws démildisèt anbo kanno ay, In God we Troust, menm jou ti frè an mwen Toto fété swasantkatran ay)

Lè Manzè Frégat, on vyé zwazo épi tèt a sizo lan mè, rivé

Konpè Dodo té ka ba dé kudmachwa adan on ponm arak kon i té ni vyé labitid fè

Dépi lé i té ti manmay chak trwazyèm vandrèdi a mars o pipiri chantan

Sété on sèl pélrinaj pou y té pran gou a sé prèmyé ponm malaka ki té vinn friktifyé

Vyé zwazo la diy konsa: « chaben, apakonsa zafè ka fèt ! avan ou té sèvi kow, avan menm ou té comansé manjé plen vant aw, ou té dwèt ban mwen lajan an mwen, ban mwen sa anfwamenm »

Konpè Dodo pa enmé pon vyé zwazo diy pon vyé biten ! I wondi bouch, i toufé, i manké tranglé :

-Ki pawol a foumi fou ki la ? i taw ?

-i tan mwen. ban mwen lajan an mwen, man, ou alo, ranjé zafè aw byen pas dènyé vandrèdi aw rivé !

ou pé kriyéy jan ou vlé malaba, malaka, kwachimelon, otaheite, pomme d’amour, ponm tayti, manzana malaya, séw ki sav, ou pa papay

sé mwen ki mèt ay, ou tann ! Ou tann byen !? Pa fè mwen trapé dézod épiw

Pa fè mwen jiréw, avan ou ay pran zafè a moun prokiré sav ki moun ki mèt a kann la

mwen ja las jouwé domino épiw, kouté sa byen, wouvè gran zorey aw ! An ja diw sa, yo ka kriyé mwen an lot koté Jambo, Prensès Scisour Lanmè

mwen pa vlé sav si ou métodis si ou advantis si ou ka fè penti

si ou rosikrisyen si ou catolik ou si ou ka trasé lèt asi olivetti

si bon dyé aw vodou, endou, ou témwendjéova, fwa aw sé taw, tan mwen sé tan mwen,

Non an mwen pa Séza non an mwen pa Bondyé sé Jambo

ponm arak ta la sé tan mwen, sé awryè granpapa granpapa mwen ki té arawak

ki plantéy, si ou vlé sav, ban mwen diw on ti biten malgré vyé mannyé érétik ou ni dépi toupiti. ou ka ékri tout koté « In God we Troust » sé pousa ou dwèt ka vinn trousé mwen ! foutémwa likan, espèce de malélivé

manjé kénèt aw ou chenet aw ponmsitè aw fé sa ou vlé épi yo mé pa mannyé vyé pyé ponm arak an mwen

sa ja ka fè plis ki katvensètan ou ka fé la fèt asi pyé ponm arak ta la

Ou pa sa li fransé , chaben ? espèce en voie d’extinction! An ké diw li on lot fwa an nanglè si ou pa vlé tann fransé

Endangered species !

Mé Kompè Dodo pa té vlé tann march ! Kompè Dodo mété koy ri ! I pa té pé rété ! Telman i té ka ri i té ka pléré !

Ki jan i té kay péyé pou on ponm arak pou on vyé frégat malkadik, dapréy non ay té « Prinsès Scisour Lanmè »

Manzè Frégat ou ni on jan dapréw ou sé yen a dan lé trwa Moiw, on Manzé Atropos

Konsidiré séw ki mèt a bobiné é débobiné

Mé apa mwen ou ké kouyoné, sé pa jodi jou disèt mars pon vyé zonbi ké koupé filsèvolan mwen

Banw diw sa, Tiré gran zèl nwè aw anba la pli la é ay pozé kow anba on pyé kowosol

Demen samdi avan jou ouvè mwen ké vinn kué ti ponm arak an mwen

Manzè Fregat pa pèd tan, vitman i poté mannèv, i anki ouvè gran gèl ay, bèk ay té ka parèt sizo

I vorey i varéy i valéy, i wotéy – zyé a zwazo la té ka sanm on sèl fé dartifis woz fichyia –

A las siete y media de la mañana, eran las siete y media en punto de la mañana

Kompè Dodo bat dènyé ti domino ay, a las siete y media de la mañana

Manzè Frégat comansé ranjé tou dousman sé domino la an bwat a domino la

Epi rès a ponm arak la i préparé pouy on ponch ponm malaka.

Sé pa pou ayen ni on proverb ki ka i konsa:

Pa jen jouwé domino épi on frégat si ou ka dwouéy on biten.
Sew doudou pyé piman an mwen.
Sew doudou mèt kann a piman zwazo
Sew ki ka fè bonda manjak
Konsidiré I miel
Sew doudou piman miz an mwen
Sew ki ka soulajé ko mwen
Sew ki ka fè mwen lévé
Sew ki ka fè mwen soukwé soukwé adanw
Kolé séré
Sew ki ka fè mwen briyé kon letwal a lorian
O pipirit chantan
Man enmé bektew telman
Si ou té sav ki jan man enmé bektew
Man enmé bektew kon foufou
Man enmé voré asiw kon rakoun agoulou granfal
Piman miz an mwen
Pyé piman miz an mwen
Pyé la sa ka toujou poté
Piman aw ni mowdan kon pins a krab
Ban mwen on bon moso piman aw Pou nou mangé kon granmoun kalalu an nou doudou.
Piman aw woz woz woz doudou
Piman aw wouj wouj wouj
Piman aw nwè nwè nwè
Piman aw cho cho cho
Piman aw ka brenné
Piman miz aw ka chofé tout ko an mwen doudou
Ki sa ou mèté adan i pou I ka pike mwen konsa
On bon to piman doudou
I bon you bonnman doudou
I ni on ti gou mirtiy
Man pa Jin manje piman konsa doudou
Metey adan flakon
Pou mwen te parfumé mwen
Metey adan zakra jiwomon doudou
Pou man pe chofe ko mwen doudou
Piman miz
Piman miz
Se on ras piman ki telman Bon
Se on kalite piman
Ki ka dérayé moun ki pa save koman kuiziney
Piman miz piman miz
En Nou dansé doudou
On bel bolewo épi piman la sa ki ka voyé mizik asi nou doudou
JK Cabresos Sep 2012
Niadto ko, nibisita sa lugar
Kon asa mi una nagkita;
Mao ra japon,
Ang mga kahoy ug mga bulak
Nagasambit sa among gugma
Nga hain pa man dili gayod mawala.
Siya akong tunhay nga kalipay
Sa pagmata ko matag-buntag,
Tunhay nga kasingkasing
Sa iyaha, akong ginapamatyag.
Nikuha ko ug papel,
Aron magsulat ug balak para kaniya;
Maot man paminawon, apan
Akong buhaton nga patsyada.
Nitan-aw ko sa blanko nga papel,
Naghuna-huna,
Ug sa dihang nakahinumdum hinuon ko,
Unsaon man diay nako pagsulat sa balak;
Nga ang bolpen iya man diay’ng gidala,
Adtong minglakaw na siya ug una.
Balak - a Visayan/Cebuano poem.

© 2012
call it the greenhouse effect or whatever
but it just doesn't rain like it used to.
I particularly remember the rains of the
depression era.
there wasn't any money but there was
plenty of rain.
it wouldn't rain for just a night or
a day,
it would RAIN for 7 days and 7
nights
and in Los Angeles the storm drains
weren't built to carry off taht much
water
and the rain came down THICK and
MEAN and
STEADY
and you HEARD it banging against
the roofs and into the ground
waterfalls of it came down
from roofs
and there was HAIL
big ROCKS OF ICE
bombing
exploding smashing into things
and the rain
just wouldn't
STOP
and all the roofs leaked-
dishpans,
cooking pots
were placed all about;
they dripped loudly
and had to be emptied
again and
again.
the rain came up over the street curbings,
across the lawns, climbed up the steps and
entered the houses.
there were mops and bathroom towels,
and the rain often came up through the
toilets:bubbling, brown, crazy,whirling,
and all the old cars stood in the streets,
cars that had problems starting on a
sunny day,
and the jobless men stood
looking out the windows
at the old machines dying
like living things out there.
the jobless men,
failures in a failing time
were imprisoned in their houses with their
wives and children
and their
pets.
the pets refused to go out
and left their waste in
strange places.
the jobless men went mad
confined with
their once beautiful wives.
there were terrible arguments
as notices of foreclosure
fell into the mailbox.
rain and hail, cans of beans,
bread without butter;fried
eggs, boiled eggs, poached
eggs; peanut butter
sandwiches, and an invisible
chicken in every ***.
my father, never a good man
at best, beat my mother
when it rained
as I threw myself
between them,
the legs, the knees, the
screams
until they
seperated.
"I'll **** you," I screamed
at him. "You hit her again
and I'll **** you!"
"Get that son-of-a-*******
kid out of here!"
"no, Henry, you stay with
your mother!"
all the households were under
seige but I believe that ours
held more terror than the
average.
and at night
as we attempted to sleep
the rains still came down
and it was in bed
in the dark
watching the moon against
the scarred window
so bravely
holding out
most of the rain,
I thought of Noah and the
Ark
and I thought, it has come
again.
we all thought
that.
and then, at once, it would
stop.
and it always seemed to
stop
around 5 or 6 a.m.,
peaceful then,
but not an exact silence
because things continued to
drip
  drip
    drip
  

and there was no smog then
and by 8 a.m.
there was a
blazing yellow sunlight,
Van Gogh yellow-
crazy, blinding!
and then
the roof drains
relieved of the rush of
water
began to expand in the warmth:
PANG!PANG!PANG!
and everybody got up and looked outside
and there were all the lawns
still soaked
greener than green will ever
be
and there were birds
on the lawn
CHIRPING like mad,
they hadn't eaten decently
for 7 days and 7 nights
and they were weary of
berries
and
they waited as the worms
rose to the top,
half drowned worms.
the birds plucked them
up
and gobbled them
down;there were
blackbirds and sparrows.
the blackbirds tried to
drive the sparrows off
but the sparrows,
maddened with hunger,
smaller and quicker,
got their
due.
the men stood on their porches
smoking cigarettes,
now knowing
they'd have to go out
there
to look for that job
that probably wasn't
there, to start that car
that probably wouldn't
start.
and the once beautiful
wives
stood in their bathrooms
combing their hair,
applying makeup,
trying to put their world back
together again,
trying to forget that
awful sadness that
gripped them,
wondering what they could
fix for
breakfast.
and on the radio
we were told that
school was now
open.
and
soon
there I was
on the way to school,
massive puddles in the
street,
the sun like a new
world,
my parents back in that
house,
I arrived at my classroom
on time.
Mrs. Sorenson greeted us
with, "we won't have our
usual recess, the grounds
are too wet."
"AW!" most of the boys
went.
"but we are going to do
something special at
recess," she went on,
"and it will be
fun!"
well, we all wondered
what that would
be
and the two hour wait
seemed a long time
as Mrs.Sorenson
went about
teaching her
lessons.
I looked at the little
girls, they looked so
pretty and clean and
alert,
they sat still and
straight
and their hair was
beautiful
in the California
sunshine.
the the recess bells rang
and we all waited for the
fun.
then Mrs. Sorenson told us:
"now, what we are going to
do is we are going to tell
each other what we did
during the rainstorm!
we'll begin in the front row
and go right around!
now, Michael, you're first!. . ."
well, we all began to tell
our stories, Michael began
and it went on and on,
and soon we realized that
we were all lying, not
exactly lying but mostly
lying and some of the boys
began to snicker and some
of the girls began to give
them ***** looks and
Mrs.Sorenson said,
"all right! I demand a
modicum of silence
here!
I am interested in what
you did
during the rainstorm
even if you
aren't!"
so we had to tell our
stories and they were
stories.
one girl said that
when the rainbow first
came
she saw God's face
at the end of it.
only she didn't say which end.
one boy said he stuck
his fishing pole
out the window
and caught a little
fish
and fed it to his
cat.
almost everybody told
a lie.
the truth was just
too awful and
embarassing to tell.
then the bell rang
and recess was
over.
"thank you," said Mrs.
Sorenson, "that was very
nice.
and tomorrow the grounds
will be dry
and we will put them
to use
again."
most of the boys
cheered
and the little girls
sat very straight and
still,
looking so pretty and
clean and
alert,
their hair beautiful in a sunshine that
the world might never see
again.
and
Alan McClure Mar 2016
So aye
We wir watchin
that David Attenborough
or tryin tae -
fower weans tearin up the joint,
an she's like,
See if youse dinny shut it...!
an aw that, ken -
You no gonny tell thum?
So ah'm like,
"Aye.  
Wheesht, youse."

But it wis amazin, like.
These fish.
Years oot at sea.
Tiny wee at first,
dodgin sharks an jellyfish
an aw sorts,
awa oot, miles fae land.
(God!  Youse!  Take it up the stair!
Tell thum, you!

"Aye, boys.  Listen tae yir ma.")

Then wan day, like
they get the urge, ken?
Got tae go.
An in they come,
surgin fae the sea,
these sleek, silver bullets
fat wi feedin.
(I'll no tell yis again!)

Nothin, an ah mean nothing
is gonny stop them.
Waterfalls?  Nae bother.
Just pure hungry
fir the lassies, ken?
The boy Attenborough sais
they dinny even eat!
(That's it!  Ah tellt ye!
Here you!  Take some responsibility,
wull ye?

"Eh?  Oh, aye.
Away tae yir rooms, boys -
yir ma tellt ye.")

These pure ***** divils
will loup up sheer cliffs,
baws burstin, bi the look ay it.
Poetry in motion, ken?
Like, ah dinny ken, pure water
brought tae life, an that.
Jist pure savage.

An then, haw -
they find the lassies!
An it's jist, like,
'splurge'!
Done the deed.
Gemme ower,
job done,
deid.

An there's this shot.
Ripplin shallows,
just fill ay the twitchin bodies.
Craws an bears an that,
queuin up fir the bonanza.
Jist, like,
totally
spent.

An she's aw,
Here, is that no terrible?
Pair buggers!
Eifter aw that!

An ah'm like,
"Aye."

But see inside,
ah'm thinkin,
"Lucky,
lucky *******."
THE PRISMS Jan 2015
By Arcassin , Lexi , Tara and rach


:::AB:::: Conversations with out any words,
:::AW::: Creates a blissful peace between two souls,
::::RH:::: A bond without voices to cause constraints,
:::TO::: Listening closely, Without any of they're ears.,
:::AB:::: Rivers never get too mellow or narrow,
:::AW::: More narrow then the thoughts that cause simple minds,
:::RH:::: Simple minds that quake in the presence of such a holy river,
;:::TO::: colliding together  only be ruined by the waves of salt,
::::AB:::: And as I realize , and look inside that my soul burns for a higher judgment,
:::AW:::: A Judgement that quickens ones heartbeat,
::::RH::: Pumping my blood, reiterating judgement awaits once this fragile body tires,
:::TO:::  So far apart yet so close, never finding the key too his heartbeat.
:::AB::: While I'm waiting til she finds it, I'm still fading and bleeding,
:::AW::: The key awaits in the depths of the river,  cleansed of all unholiness.
Welcome to our HP :)
P E Kaplan Apr 2014
First I spotted the gaggle, sagging innocently enough,
one might say blissfully, reflected in the glass laptop.
The phrase "whodunit" came out of nowhere,
and a low, silky, voice whispered,
"Aw, don't stop before the good part."

The villain left a few clues; the wispy hair strands;
some scattered age spots, skin tags, a few moles,
listless, crinkly, skin pale, lightly pimpled,
and a weird, wrinkly crevasse teased,
"Aw, don't stop before the good part."

Totally hooked, curiosity piqued; southward I spy,
a once 'upon a time' perky, treasure chest hidden,
now two solemn, half-empty grain sacks, laying sideways,
almost, lifeless, and they lazily muttered,
"Aw, don't stop before the good part."

The final chapter, the ancient mystery solved,
no crime, no villain, nothing stolen, only flesh alchemy,
where once a plateau of supple, touchable, skin, existed,
a lumpy, bumpy, flab-filled, flesh pillow arose and it murmured,
"Ah, Boston cream pie, a cup of tea, a nap, that's the ticket."

~ PE Kaplan
Cedric McClester Oct 2019
By: Cedric McClester

Aw, he’s just being him!
He’s a creature of whim
But the diagnosis is grim
So he’ll either sink or swim
In a swamp of his own making
With the laws that he’s breaking
Don’t ask me what’s shaking
Just because I’m muckraking

Aw, he’s just being him!
If he’s chasing some trim
Exchanging letters with  Kim
Or, avoiding a gym
But he must be insane
Holding back from Ukraine
To cause an opponent pain
In a political vain

Aw, he’s just being him!
And this is just the prelim
Though impeachment is no  pseudonym
For convicting him
But it’s a show and prove
When you want to remove
Xcretement from your shoe
It’s what we have to do

Aw, he’s just being him!
So the fault must be with them
Cause they’re worse than phlegm
So we must condemn
What they do or say
In a negative way
Then pretend it’s okay
Both night and day                Cedric McClester, Copyright © 2019.  All rights reserved.
CRESTINE CUERPO Aug 2017
Pagsalig ang nagbugkos natong duha,
Hinungdan nganung kita nahimong managhigala,
Pero na unsa kini pagkahitabua?
Ania ang atong estorya.
Kung abrihan ko ang mga panid ug dahon sa kasaysayan,
Ug kung ako kini tuki-tuki-on sa makadaghan,
Dili ko mahikalimtan ang kagabin-on nga atong naagi-an.
Ana-a ako sa mangitngit na dapit,
Ug sa dehang dunay hubog nga sa akoa gihapit,
Naghilak ako sa daplin nga hilit,
Ug ikaw nga saksi, mitawag sa imong mama sa makalit.
Gelakag kini  sa imong mama ug walis tingting,
Ako nga nagluha ug katawa,
Kay siya naka tini-il ra.
Emu dayon akong gegakus,
Aron mawala ang akong kahadlok ug kaligutgot.
Sukad adto kita nagkahigala,
Ang panganod galantaw natung duha,
Malipayon kita nga nagtampisaw,
Sa tubig nga matin-aw.
Ug sa dehang kita manginhas na,
Pwerte natung lipaya
Sa matag kinasun nga makuha ta,
Asta natung bebuha
Ug sa dehang emu akong gedala sa kapilya,
Nadunggan nato ang kanta nga nag-uluhang, "Bato balani Sa Gugma".

Malipayon kita nga nagpunit sa mga kendi,
Kini gakahitabo kada gabii,
Sinugdanan sa atong pagtuo sa Balaang Rosaryo,
Ug kay Senior Santo Nino.

Abe-----abe kog kato dili matapos,
Apan pagka-ugma kita taman nalang sa pag gakus,
Naghilaka ta ug nagbangutan,
Nagdagayday ang mga luha sa atong dughan,
Samtang ikaw ug ang emung pamilya,
Naghatud namu sa pantalan,
Ang emung mga kamut emu dayun hinay-hinay nga gebuy-an.

Getan-aw ko ang layo nga mga barko,
Ug gi-ingon ako, " Goodbye Cebu mobalik ako!".

Walay adlaw ug kagabi-on,
Nga ako dili nimo padamguhon,
Nag-alindasa, nagsalimu-ang,
ang akong kasing-kasing ug dughan,
Kay gepangandoy kong kita magkita na.

Katorse katuig ang nilabay,
Abe nakug kita wala nay panag estoryahay,
Natingala na lang ko sa "text message" nemu bai.
Abe mo nga ikaw ako ng gekalimtan.

Salamat! kay gipili mo ang kurso natung duha,
Malipayon ako higala,
Hilabi na nagla-um ka ,
Nga ako mubalik pa.

Way sukod ang imong pagsalig sa akoa,
Wa jud ka nagbag-o,
Gasa ka nga gehatag kanako a Ginoo,
Abe! nakug sakit ang musalig dala ang pagla-um,
Pero luyo sa mga dag-um,
Nagpahipi ang kamatuoran ug paghandum.

Sakto ko! nga ang pitik sa akong kasing-kasing,
Mao sadang getinguha mo,
Samtang nadunggan ko ang tingog mo,
Wa jud kay pagbag-o,
Ngisi! todo-max ka detso.

Piso-piso para sa barko,
Akong paningkamut para nemu,
Aron dili masayang ang atong mga tenguha ug damgo.

Hulata ko sa pantalan,
Saksi kini sa atong pagluha,
Pero mu abot ang panahon
Nga kini mahimong saksi sa atong kasadya!

Salamat! tungod kay dagat man ang pagitan,
Dili kini mahimong babag sa atong padulngan,
Para magpadayon ang relasyon,
Nga nahimo nakung inspirasyon!"LDR" tang duha!
Wala jud d.i forever,
Pero na-ay together.
In God we trust
In  God  we  trust
In   God   we   trust

I nuh Gaw duh wii tr uhst
Ein nuh GAHWD wiie TR UHST
EINUH GAHHWD WEIIIE TR UUHS T

EEEEEI NUH GUH AW DH
WUH EEIIIE TH RUH SS TH

EEEEEI  NUH  GUH  AW  DH  
WUH  EEIIIE  TH  RUH  SS  TH

­EEEEEI   NUH   GUH   AW   DH  
WUH   EEIIIE   TH   RUH   SS   TH

EEEEEI    NUH    GUH    AW    DH    
WUH   EEIIIE    TH    RUH    SS    TH
David Nelson Jun 2013
Don't Let Go

Hear that whistle, it's ten o'clock
(Don't let go, don't let go)
Come on, baby, it's time to rock
(Don't let go, don't let go)

I'm so happy I got you here
(Don't let go, don't let go)
Keeps me grinning from ear to ear
(Don't let go, don't let go)

Ooh wee, this feeling's killing me
Aw shucks, well, I wouldn't
Stop for a million bucks
I love you so, just hold
Me tight and don't let go

Thunder, lightning, wind and rain
(Don't let go, don't let go)
Love is humming inside my brain
(Don't let go, don't let go)

I'm so eager, I'm nearly dying
(Don't let go, don't let go)
You been keeping your lips from mine
(Don't let go, don't let go)

Ooh wee, this feeling's killing me
Aw shucks, well, I wouldn't
Stop for a million bucks
I love you so, just hold
Me tight and don't let go

Hound dog barking upside the hill
(Don't let go, don't let go)
Love is dragging him through the mill
(Don't let go, don't let go) yeah

If it wasn't for having you
(Don't let go, don't let go)
I'd be barking and howling too
(Don't let go, don't let go) yeah

Ooh wee, this feeling's killing me
Aw shucks, well, I wouldn't
Stop for a million bucks
I love you so, just hold
Me tight and don't let go

One day, baby, you'll quit me yet
(Don't let go, don't let go)
I'll be crying and soaking wet
(Don't let go, don't let go) yeah

One thing, baby, I'll never stand
(Don't let go, don't let go)
Your lips kiss some other man
(Don't let go, don't let go)

Ooh wee, this feeling's killing me
Aw shucks, well, I wouldn't
Stop for a million bucks
I love you so, just hold
Me tight and don't let go

Just hold me tight (don't let go)
Just hold me tight (don't let go)
Hold me tight (don't let go)
Mmm hmm (don't let go)

Gomer LePoet ....
song recorded by Roy Hamilton
Songwriters: LANGE, ROBERT JOHN / ADAMS, BRYAN / PETERS, GRETCHEN / GREENWAY, GAVIN

http://www.youtube.com/watch?v=sH9ifF5BO5M
Arcassin B Jan 2015
By Arcassin , Lexi , Tara and rach


:::AB:::: Conversations with out any words,
:::AW::: Creates a blissful peace between two souls,
::::RH:::: A bond without voices to cause constraints,
:::TO::: Listening closely, Without any of they're ears.,
:::AB:::: Rivers never get too mellow or narrow,
:::AW::: More narrow then the thoughts that cause simple minds,
:::RH:::: Simple minds that quake in the presence of such a holy river,
;:::TO::: colliding together  only be ruined by the waves of salt,
::::AB:::: And as I realize , and look inside that my soul burns for a higher judgment,
:::AW:::: A Judgement that quickens ones heartbeat,
::::RH::: Pumping my blood, reiterating judgement awaits once this fragile body tires,
:::TO:::  So far apart yet so close, never finding the key too his heartbeat.
:::AB::: While I'm waiting til she finds it, I'm still fading and bleeding,
:::AW::: The key awaits in the depths of the river,  cleansed of all unholiness.
Me and my team ❤❤
ryn Feb 2015
.
•they'd               
come at night•               
these footsteps are               
never light• always                    
heavy and running ar-                      
ound•...they are annoy-                        
ingly creepy..., these aw-                       
ful sounds•every night,                          
after eleven without                        
fail•into rooms,                        

us they would                        
tail• making a                        
din overhead                        
•when all                        
                         should
                        be quiet inste-
                         ad•like barefooted
                          children i would ***-
                          ume...•wandering and
                          exploring into every ro-
                           om•...could they come
                            wilfully•from the cou-
                                ple who live above
                            me•i very much

                             doubt so•bec-
                             ause this much
                             i know...•that
                             the neigh-

bour up-                    
stairs, they're                        
old•frail and meek;                            
never bold•they'd re-                            
tire early•after late, ne-                            
ver a party•now... there                            
the feet go again•drivi-                            
ng me almost insane•                            
on my ceiling now,                            
they're pacing•                        

they know i kn-                        
ow and they are                        
playing•these                        
invisible                        
                        feet•ne-
                        ver would we
                            meet•one thing for
                           sure•this is not a friv-
                            olous tour•determined
                            to tell•that they exist
                              as well•nothing i'm
                               certain but it is clear
                               •i think they really
                              like it here...•

                              •i don't think
                               they're leavi-
                              ng•they're
                 ­              bent on


staying...
.
I live in an apartment on the 2nd storey. My family and I would hear these footsteps every night.

Initially we would dismiss it to be the neighbour living upstairs but that became very improbable simply because the couple who lives above us are far too old to be jumping and skipping in the wee hours...

We have tried ignoring the sounds but they would intensify. We'd hear intentional heavy footsteps, running, jumping between rooms but most of the time they would follow us to whichever room we're in.

Lately these sounds had progressed to rapping on the concrete walls in my bedroom. I could hear them as I lay in bed knocking and tapping on the wall by me.

The thing is... I live in a corner apartment and beyond that wall is the exterior of the building... There is no way anyone could be on the opposite side of that wall...

Creepy much?
.
Rose Aug 2012
just because I love you
well it don't mean I won't leave you

aw ****, what's life without love?

Hopefully you'll see me
someday
shortly

I know you can see the red light in the stars
Are you breathing finally?
with Faith, you'll see
all I can do is keep you in love with me
Relax with me, you'll see

I am the downpour that makes your petals bloom
I will fight till the fall for youfrom the patient soil we will see
the king blossom with his seed
Mateuš Conrad Nov 2015
sample precursor: there are three binding directions of a chemical group (e.g. CH3) to the benzene ring - the ortho-, the meta- and the para-... but i'll ask a different question: what is copernican north what is copernican east a copernican west or a copernican west without a "flat-earth" / how else to read / navigate a 2D map going from point (a) via vector (c) to point (b) along the short-cut of the hypotenuse - which, isn't a short-cut, but the logical conclusion of walking neither the middle path nor the right path, but the logical path? we're no astronauts... we didn't see the proof... we can only entertain the "idea" of a 3D object we live on, but we're still strapped to a "flat earth" in order to navigate... endless stories of how GPS tech. fooled people off the edge of a cliff... "flat earth" is no reverse psychology ploy... i'm no ******* astronaut... i never stood left right or center on the moon to have the foggiest sense of admiration for that awe-balancing moment that leaves so many deluded in it being otherwise: first come first served, last come: what's there's to serve that last man if not merely the drudge-report of a commute? besides... trans- and cis-, why are people borrowing from chemistry and attaching gender to what is exlusive to chemical compounds? look at them... pop chemistry... cis-trans isomerism... fine, let these people have that... my new n.e.w.s. (north, east, west, south): orthography, something clearly missing in the anglophone world (no diacritical markers, i and j do not count)... ergo? orthography = east... paranormal = west... since the west is obsessed with either aliens or hush-hush military projects... now... both north and south are meta- coordinates... on the basis, on the basis of what? two words really work well to establish a foundation: from ars poetica? metaphor (borrowed from a change of mind - meta- and -phren - mind, a change of mind, all mental illnesses are changes of the mind, alternatives to alleviate the stranglehold of the commune of the greater picture known as society)... but... there's also metaphysics... which is in the interest of philosophy... how else not to explain the obvious, how else to treat both the reader / audience as the well informed genius(es) but mistreat them as would be grander genius(es) if the socratic endeavour of "pretense ignorance" was not to be established? it's a hard juggle... east is already well established in orthography, west in paranomal... literally: metaphor - a change of mind, literally metaphysics - a change of groundwork physicality of things... a rock remains a rock in either "heaven" or in "hell"... metaphysically there seems to be a direct translation... this is why i'm terrible at crosswords, this whole puzzle structure of either working from a direct definition to the word itself, some random geographical posists, some historical posits, some outdated out-of-vogue words related to specified period idiosyncracy, a tinge of the therausus... my current crossword is an interchange: meta-phor, meta-physics, meta-phot, meta-physics and on and on it goes: even with the isolated prefix of meta-, if i return to the words: as they are... would: denoting a change of thinking (state of mind) or... denoting a change of physics, i'm met with metaphysics, i.e.: a branch of philosophy that deals with the first principles... sounds like a priori physics, yet all i can fathom if i wrestle this word to its casual use: isn't it a posteriori physics?! the what comes after physics? i should think that most people understand metaphysics on an a posteriori basis rather than an a priori basis... hence the question: what happens when we die? last time i checked: death happens last... birth happens first... any question-worthiness (according to heidegger) should begin at: the beginning rather than begin at the end, in the same way that all questions should be sought in a medium of predating the dates of events, rather than with a spirit of hindsight, hindsight belongs to the "what if" of history in that dynamism of expressed time... on the canvas of an infinitely expanding space: we seem to be riddled by a very cul de sac concept / expression of time: our quill - given that ****** didn't learn from napoleon when it came to russia... perhaps finding out what copernicus found out: "we" figured: get me off this ******* celestial carousel where i can't even feel the dizzy immediate of a ferris wheel! again: i'm terrible at crosswords, sudoku? no problem... but words: if not gushing out of me, waiting like a lizard predator for a linear narrative spew? count me out... i don't play with words, i use words... i'm a wordsmith, hence the ethnic origin denote: słowianin: slav - i don't know where these west-saxon punks derived their etymology from: słowo = word... *****-liquor juice teens thought it was: oh fo' sho' smart... still: metaphor, metaphysics... metaphor... metaphysics... disgruntled with the immediate compound readied for pop use... meta-physics... the vector is the prefix... why do philosophers push metaphysics so much, but in turn rely on the crutch of metaphor? to change their mind, if metaphysics is an abstract theory with no basis in reality, then the schizoid / metaphorical mind is an abstract in an abstracted theory of the mind - which has "no" knowledge of reality, or rather: "reality" excludes such a mind from ever absorbing an expression in it... a schizophrenic can't explain the reality of a person who can solve crossword puzzles... just as someone who solves crossword puzzles with a fear of alzheimer's: who treats the fatty tissue that's the brain as a muscle... given that the cells of alzheimer's disease are killer proteins... proteins as the antithesis of white blood-cells that feed of fat tissue... after all: what else could the brain be if not fat and water? slow burner... first the sugars, then the more complex carbohydrates, then the fat: last? the proteins... the process of starvation... you want up? you want down? again: metaphysics / metaphor... ta meta ta phusika... the things after the physics... so what's with the inverted: prior things? hence people associated a life after death... hence how philosophers have to escape into the poetic realm to quickly change their minds on the definition... a change of mind is much easier than a change of what physicality entails... most spew metaphors but keep on course... after all: given the genesis of the metaphor, a metaphor is just a tool, a humble stop-off pause... born from humble poetics: it's only a literary tool, it's not some grand pillar of morality associated metaphysics, which nonetheless dictates: first principles come last and last principles come first... here's my crossword puzzle: metaphor, metaphysics, meta-alpha, meta-beta, metaphor and the meta-alpha, metaphysics and the meta-beta... etc. etc., i will not solve this crossword puzzle, even though it doesn't look like a crossword puzzle... it's a narrative crossword puzzle, i'm just looking for the sort of fixed point people associate with prime words: red, left, blue, right, up, fox, dog... words of readied vocabulary, readied vocabulary dissociated from puzzled vocabulary... i want to established a fixed permanence of the dissociated close proximity grounded in the meta- prefix of the words meta-phor and, meta-physics... i'm starting to find this impossible, given how the words have dissociated themselves from the grounding in the meta- prefix... phor alias phren (mind) and the whole gush of isolated metaphysics of beginnings: meta a priori vs. meta a posteriori - and of course: meta a- apriori... hell if i can't solve crossword puzzles: since i already have a crossword puzzle in my head... what am i to do? try writing pop?! a dog does what his master orders, a jester tells a joke his king would find amusing... i'll just treat this enclave of an audience as a bunch of people subscribed to ulterior forms of voyeurism (dissociated from pain / pleasure gratification, esp. that of a ****** nature).

.you know like in latin you had the interchangeable tongue twisters æ and œ? well... english resurrected one more... au... oh stralia... auntie; ******* hell i've been speaking this since aged ate and i still can't get my tongue into that phonetic plughole... or what's that onomatopoeia for: it really hurts? awe... nah... aw... aw... well no cute kitten about to say aww.

well it began with the usual... i wish i didn’t...
sitting in the autumnal garden
drinking coffee and eating a nicotine croissant,
watching the fog recede into nothing
while the earth showed its naked cleavage
after what seems like centuries of arcane dryness
befitting a story of an egyptian idol...
then the panic set in...
what to cook?! what to cook?!
my mother is away visiting her parents in poland,
who celebrate the feast of all saints with the usual
tackle formidable in poland:
forget the paris fashion week, forget the london fashion week...
forget the next gucci advert...
all the action happens in poland’s annual all saints’ fashion week...
through the cemetery (ahem) cat walks
(more like death on rollerblades donning a tutu
and looking fatter than size 0 models)...
because that’s when the fur coats are worn,
the make-up is heavier and everyone comes
to discuss the materialistic jealousy of a small town...
it is a small town after all...
death knocks with all the nine cat’s lives just to prove
the point...
anyway, so i’m the head chef, and in panic
i search for a recipe... i’ve only got pork on the ready
in the recognisable frozen state...
but i also have shrimps... tiger prawns...
so i look through the usual suspects... thai green curry...
ah ****! no coconut milk!
what’s it going to be? prawn korma curry
(better mild than hot i say, with all this maple syrup
and honey colours about... talk about decay),
active ingredients? chilli powder (1/2 tsp), cinnamon
(1/2 tsp), turmeric (1/2 tsp) and ground almonds (2 tbsp),
there ready... looking suntanned my gorgeous twirls of seabed manure...
enough to spare my father making himself sandwiches (i always
disguised my “dyslexia” by associations... sandy witches...
the t broke the barriers and the floods entered)...
with toasted nannies / au pairs... relatives of some sort...
then onto writing my father’s invoices:
project plaistow hospital and some housing development near
the city airport... beckton we call it... backwards and forwards
stink crowned with drinkers regurgitating on the pave...
now that is a *******... recycling centre or horse manure?
then to tesco... for the nightcap...
oddly enough tesco has become a friend of mine once more,
i divorced the turkish shop, they added 10 pence to the polish beers,
now i’m on the sedative medication of this bottle bavaria beer
and whiskey... 1 quid for the former... 10 quid for the latter -
i’ve sold my soul! never mind...
then to the beacon that’s home... it’s night... it’s spooky...
it’s essex: that non-touristy place in england people with passports
never dare to visit, shambles.
well one thing came out true... none of the above though:
you ever consider the theory of the aeroplane syndrome in writers?
you know, like with rock stars you get the full package,
you get the aeroplane and the retrieved delay of the engine mushroom,
but with poetry (which is competing with music,
philosophers just wait in that queue for the cheese, wink, whine and wrinkle)
you only get the sound... that delayed mushroom...
you see the poet but never hear him...
it’s a typical delusion i’d call parallel or even adjacent to narcissism,
you walk down the street and the closest you come
to someone recognising you is a stranger uttering out: ‘hey richard!’
‘name’s matt mate.’
‘oh... sorry.’
it’s this aeroplane syndrome theory... it’s perfectly acceptable...
you have the image but don’t have the delayed sound...
you have the delayed sound... but you only get a photograph...
you have the english national health service mental health unit crisis...
and then you have people shunning intellectualism
trying to cure people by burning / not reading philosophical books;
the day ends with drinking and reading
an article about keith richard’s antics in the sunday times’ supplement
and the thought: well i gave her a stabbing chance
at feminism... she thought the active ingredient in anti-contraception
pills was placebo... she phoned and gave birth to me...
i said abort... you’re no post-teen mum at university, you won’t be...
******* was great but i’m not that much of a match from a cosmopolitan magazine quiz
(as duly taken on my way from st. pestersburg to moscow to see
metallica play), plus there are no roofing jobs in scotland...
the scots have mountains already... there’s no point building
scratched sky skylines with mountain ranges nearby...
so even though i went to a catholic school...
i did my first redemptive act by reading about gnostic heretics...
and not getting confirmed being the second...
i would have not taken first communion... but playing the xylophone
at the nativity play was too much fun...
plus it is the only salvador dali bit of the story...
after that you have st. sebastian...
plus you see where this is going... the greeks translated
the tetragrammaton into the gospels
of st. matthew, luke, mark and john...
and the romans were duped into the legality of
things... first name, second name, confirmation name...
surname.
Edward Coles Jul 2014
“You know the worst thing I ever saw?” He asked.

I sighed to myself, took another gulp of beer and fixed him with a look of half-interest. He was drunk. A complete ****-up and a bore when he's drunk. I don't know why I drink with him. That said, he probably thinks the same.

“What's that?”
“Bedsheets over the benches in the church yard.”
“Ye-what?”
“Bedsheets over the benches in the church yard. For the homeless.”
“The homeless. Right.”
“I'll get us another drink.” he says, “then I'll start where I left off.”
“Oh, good.”

He comes back with two bottles. We drink and we start talking about football. We're just about getting by before he raises his palm to his face.
“Aw, ****. I forgot, yeah. The worst thing I ever saw. I never told you.”
“You did. Bedsheets over the benches in the church yard. For the homeless.”
“Yeah yeah, but that doesn't really say much, does it? You're probably wondering to yourself why that would **** me off so much?”

Not really. He's the type of no-action, all-caring, bleeding heart that sits on his fattening **** every day, 'liking' rhetorical captions over pictures, and signing petitions to axe some ***** politician or other.
“I guess. Shoot.”

He shoots.
“I wanna burn down the churches. Seriously. Stupid ******* religious folk. I bet they go home and post pictures up of themselves, all busy in the soup kitchen, ladling minestrone into some poor *******'s styrofoam bowl.
“They'll never touch them. Always at arm's length. You don't wanna breathe in the pathogens of the anti-people...”
He slurred a little, went to carry on, but took another gulp of beer instead.
“What does that have to do with bedsheets over the benches in the church yard?” I took a gulp myself, this time watching him with a little more interest. Probably just because he looks like he could spew at any moment.
“You're not letting me finish...”
He finishes his beer, gets up, almost bumping into his piano-***-keyboard. He's off to the fridge again. I have a look around while he's out of the room. I can hear him ******* in the kitchen sink.

I've seen the place a million times before but it always has a whole bunch of new **** tacked up on the wall or else bundled in the corner. He's no hoarder, just gets bored and throws out all the stuff he bought the year before.
There's a framed picture of himself on the wall, cradling his Fender as if he's a master of the arts. It's signed, too.
I've seen him play. Probably will tonight. Wouldn't be surprised if he's written a protest song called: bedsheets over the benches in the church yard. The old **** can't even hit an F major with regularity.
He'd decided to put up his vinyl sleeves on the wall like a 17 year old would with an array of **** pop-punk band posters.
Blink and you might think he's the new John Peel or Phil Spector. Stare, and you'll realise he's twice as crazy, yet half as talented and half as interesting to listen to.
His room is like a CV to show to interesting, young indie women. Shame he's hitting forty now,and hasn't been to a club in about 3 months.
Last time we went he just sulked in the corner and got too drunk. He cried in the smoking area about his job before going round and asking attractive girls whether they think he's too old to be out. Most didn't even bother to give an answer. Probably best.

He comes back in with more beer.
“A-anyway...” He says, groaning a little like an old man as he settles back into the chair. “As I was saying...” he sloshes beer on the carpet, rubs it in with the heel of his shoe. He spits on the mark and then rubs again.
“What I was saying was that the church would be a whole lot more useful to the homeless if it was burned down. A condemned building is a whole lot more useful than being looked down on by holier-than-thou, middle-class, white Christians.
“They go home after an hour, bolt the church doors, and then watch TV in their brand new conservatories that they spend several thousands on. Just give the losers a place to shoot up and sleep in safety. That makes sense, right?”
“I guess so.”
I couldn't think of a change of conversation. So I just drank some more and pulled out a cigarette. It's nice to smoke inside for a change.

“It's a ****** ******* awful thing. If people were actually religious, they'd throw open their ******* doors for everyone. It's what Jesus would do, right?”
“Right.”
“He'd have all the **** in his bedsit, piled in like sardines, spreading TB like wildfire.”
“And that's a good thing?”
“Well, it can't be any worse, right? Sleep's important. I learned that the hard way.”

He didn't learn it the hard way. Not really. He's a self-motivated, self-harming insomniac. He spent his teenage years listening to bad music and staying up too late ******* over his French teacher. I should know, I mostly did the same.
He hit the **** pretty hard during college. Never really looked back until recently. ****** him up worse than you'd reckon. He couldn't sleep without the stuff. Man, if you'd have seen the poor guy whenever he couldn't get hold of some for the night. Eesh.

“...you know what I mean though? I'm sick of charity. Those fun-runs you get. A load of women in pink pretending that they care about breast cancer, before posting a million and one pictures up of them in ankle warmers and a kooky hat...”
“**** of the Earth.”
“Yup. Right up there with the women who have 'mummy' as their middle name on Facebook.”
“Yeah.”
“Honestly though, it's the laziest form of charity. Throwing a couple old, mouldy bedsheets out on some bird-**** bench made of wood and ancient farts...”
“It is pretty lazy.” I drank some more.

It was getting late. We swallowed three temazepams each, moved onto the cheap shiraz once we ran out of beer. We leant back in our chairs, barely talking and letting Tame Impala supply the conversation for us.

“You know what?” I ask, pretty much out of nowhere. His eyes have narrowed. He's not sleepy, just ****** on ***** and tranquillizers. He takes a moment.
“Huh?”
“From what you were saying earlier... you know, about the bedsheets over the benches in the church yard. For the homeless.”
“Yeah?”
“Well, why don't you?”
“Why don't I what?”
“Burn it down.”
“The church?”
“Well, you go on about being lazy and ****. Here's your chance. Help the homeless. Break the locks, pour the petrol, take out a few bottles of wine if you find any...”
“Now?”
“I guess so. Homeless folk are dying of pneumonia out there. Not a second can be wasted.”
“I dunno. I didn't mean I had to do it. I was just saying...”
“I guess they were just saying too.” I felt like I was being a ****, so I changed the subject to women I haven't laid.

I stumbled home leaning on my bicycle all the way. Daylight was just about visible off in the distance. I passed two homeless guys on the way back, gave one of them a fiver, the other one my big mac and the last of my cigarettes (well, leaving a couple for myself).
They said thanks, god bless you, etc, etc. I carried on walking.

I woke up the next afternoon with a mouthful of sand and in desperate need of a hangover ****. I hadn't shaved in about two weeks and there were dark circles under my eyes. I thought about going out to the diner for a full breakfast, but strange people were beyond me.
I ordered a pizza full of meat and grease and garlic sauce instead. I text him to see if he wanted to come over and nurse the hangover with a little ****. Watch a film. Get drunk again. He still smokes it on special occasions, and this ******* of a hangover was pretty **** special.
No reply, and I end up rolling up a joint for myself, smoking it by the window and watching the magpies peck around the grass. It's nice out.

The pizza guy comes. He's holding the pizza up like a map, calls out in a bored sort of voice: “Hello sir. I've got a large Palermo Pizza here, with a side of chicken strips and a can of Dandelion and Burdock?”
I say yes and he hands it over.

I tip him with the coins still left in my wallet from the night before, and he sheepishly says he picked up my post for me as well.
I look down at the pizza I'm holding, and there's a few envelopes that look suspiciously like bills, rival takeaway leaflets, and the local paper. I say thanks, give him the best sort of smile I could, and then close the door.
I turn on the TV. I forgot the England match was on. I turn over to something more interesting. There's nothing, so I switch back over. Before I open up the pizza, I take the paper. A small-town existence, nothing ever happens, but I could do with a new job.

The front page is on fire. A church has been burned down in the early morning. A forty-something man has been arrested and then taken to hospital for severe burns to the face. A load of children's art has been lost, along with countless Bibles, prayer cushions, and vaults of cash.
“****.”
I read through the article. The whole place was gutted. Nothing could be salvaged. Nothing could be redeemed. In the corner of the picture, through the red, green, and blue dots, I could just make out some bedsheets over the benches in the church yard. For the homeless.
I apologise profusely for posting up a short story instead of a poem. I wrote this in one go tonight and haven't proofread it. I had no plan, I just wrote until there was -something- there. I just wanted to try something different.

C
ryn Feb 2015
.
•...mouth
wide  op-
en, glis-
tening...
in the li-
ght•aw-
aiting to
swallow
this lone
piece of parch-
ment•on it i've scribbled
all my heart could write•bea-
ring sweet nothings, sure and si-
lent•now... take this scroll•down
your neck... it'll effortlessly slide...
•to the core of your very soul•my
message would  follow your gui-
de•your opening i'd then gladly
seal •so your contents would...
remain guarded • time is now
to set adrift all i feel...•....now
ride the waves through jour-
ney uncharted•let the curr-
ents take you• let the tides
and winds be your friends
• ...  my quiet well wishes
would see you through •
in hopes that you would
be received by my love's
deserving... and...  open*hands•
Undone Oct 2018
Today I woke up
And found a friendly kind of sadness
Sitting on my bed

It petted my head
Like I was a lost puppy
And lured me into its lap
With *****, familiar feelings

It spoke with sympathy
It laughed with mockery
And whispered words that tugged at my tears

I listened,
Obediently
As it spoke:

"What were you doing out there all alone?
How far did you get this time?"

"Aw, that's cute, that' really cute. Well, here we are again huh?
Not even what 6 months later?"
"It's okay!
Hey,
I'm not judging."

"Look can we get "real" for a second?"

"Whether you want to admit it or not,
you need me."

"I mean you don't exactly make it easy on yourself, do you?
Getting your self up on these high hopes that things will be different."

"You're not like the rest of them.
You don't get the same things they do.
You're just going to keep disappointing yourself."

"And that just doesn't make you feel good huh?"

"Well I'm not going to lie to you, I'm not going to make you feel good either."

"But I'm not going to make you feel as bad."

"Not only can I shelter you from yourself but when you're all alone others can't exactly hurt you, can they?"

"So let's just cut all this crap and come back to me."

"You knew you were going to.
You knew this was how it was always going to end.
Are you really even surprised I'm here?
What else did you expect?"

"I may not have his hugs or his words or his smile, but neither do you."
"We deserve each other"

"You deserve me."
Is it that obvious I'm sad?
There are who lord it o'er their fellow-men
With most prevailing tinsel: who unpen
Their baaing vanities, to browse away
The comfortable green and juicy hay
From human pastures; or, O torturing fact!
Who, through an idiot blink, will see unpack'd
Fire-branded foxes to sear up and singe
Our gold and ripe-ear'd hopes. With not one tinge
Of sanctuary splendour, not a sight
Able to face an owl's, they still are dight
By the blear-eyed nations in empurpled vests,
And crowns, and turbans. With unladen *******,
Save of blown self-applause, they proudly mount
To their spirit's perch, their being's high account,
Their tiptop nothings, their dull skies, their thrones--
Amid the fierce intoxicating tones
Of trumpets, shoutings, and belabour'd drums,
And sudden cannon. Ah! how all this hums,
In wakeful ears, like uproar past and gone--
Like thunder clouds that spake to Babylon,
And set those old Chaldeans to their tasks.--
Are then regalities all gilded masks?
No, there are throned seats unscalable
But by a patient wing, a constant spell,
Or by ethereal things that, unconfin'd,
Can make a ladder of the eternal wind,
And poise about in cloudy thunder-tents
To watch the abysm-birth of elements.
Aye, 'bove the withering of old-lipp'd Fate
A thousand Powers keep religious state,
In water, fiery realm, and airy bourne;
And, silent as a consecrated urn,
Hold sphery sessions for a season due.
Yet few of these far majesties, ah, few!
Have bared their operations to this globe--
Few, who with gorgeous pageantry enrobe
Our piece of heaven--whose benevolence
Shakes hand with our own Ceres; every sense
Filling with spiritual sweets to plenitude,
As bees gorge full their cells. And, by the feud
'Twixt Nothing and Creation, I here swear,
Eterne Apollo! that thy Sister fair
Is of all these the gentlier-mightiest.
When thy gold breath is misting in the west,
She unobserved steals unto her throne,
And there she sits most meek and most alone;
As if she had not pomp subservient;
As if thine eye, high Poet! was not bent
Towards her with the Muses in thine heart;
As if the ministring stars kept not apart,
Waiting for silver-footed messages.
O Moon! the oldest shades '**** oldest trees
Feel palpitations when thou lookest in:
O Moon! old boughs lisp forth a holier din
The while they feel thine airy fellowship.
Thou dost bless every where, with silver lip
Kissing dead things to life. The sleeping kine,
Couched in thy brightness, dream of fields divine:
Innumerable mountains rise, and rise,
Ambitious for the hallowing of thine eyes;
And yet thy benediction passeth not
One obscure hiding-place, one little spot
Where pleasure may be sent: the nested wren
Has thy fair face within its tranquil ken,
And from beneath a sheltering ivy leaf
Takes glimpses of thee; thou art a relief
To the poor patient oyster, where it sleeps
Within its pearly house.--The mighty deeps,
The monstrous sea is thine--the myriad sea!
O Moon! far-spooming Ocean bows to thee,
And Tellus feels his forehead's cumbrous load.

  Cynthia! where art thou now? What far abode
Of green or silvery bower doth enshrine
Such utmost beauty? Alas, thou dost pine
For one as sorrowful: thy cheek is pale
For one whose cheek is pale: thou dost bewail
His tears, who weeps for thee. Where dost thou sigh?
Ah! surely that light peeps from Vesper's eye,
Or what a thing is love! 'Tis She, but lo!
How chang'd, how full of ache, how gone in woe!
She dies at the thinnest cloud; her loveliness
Is wan on Neptune's blue: yet there's a stress
Of love-spangles, just off yon cape of trees,
Dancing upon the waves, as if to please
The curly foam with amorous influence.
O, not so idle: for down-glancing thence
She fathoms eddies, and runs wild about
O'erwhelming water-courses; scaring out
The thorny sharks from hiding-holes, and fright'ning
Their savage eyes with unaccustomed lightning.
Where will the splendor be content to reach?
O love! how potent hast thou been to teach
Strange journeyings! Wherever beauty dwells,
In gulf or aerie, mountains or deep dells,
In light, in gloom, in star or blazing sun,
Thou pointest out the way, and straight 'tis won.
Amid his toil thou gav'st Leander breath;
Thou leddest Orpheus through the gleams of death;
Thou madest Pluto bear thin element;
And now, O winged Chieftain! thou hast sent
A moon-beam to the deep, deep water-world,
To find Endymion.

                  On gold sand impearl'd
With lily shells, and pebbles milky white,
Poor Cynthia greeted him, and sooth'd her light
Against his pallid face: he felt the charm
To breathlessness, and suddenly a warm
Of his heart's blood: 'twas very sweet; he stay'd
His wandering steps, and half-entranced laid
His head upon a tuft of straggling weeds,
To taste the gentle moon, and freshening beads,
Lashed from the crystal roof by fishes' tails.
And so he kept, until the rosy veils
Mantling the east, by Aurora's peering hand
Were lifted from the water's breast, and fann'd
Into sweet air; and sober'd morning came
Meekly through billows:--when like taper-flame
Left sudden by a dallying breath of air,
He rose in silence, and once more 'gan fare
Along his fated way.

                      Far had he roam'd,
With nothing save the hollow vast, that foam'd
Above, around, and at his feet; save things
More dead than Morpheus' imaginings:
Old rusted anchors, helmets, breast-plates large
Of gone sea-warriors; brazen beaks and targe;
Rudders that for a hundred years had lost
The sway of human hand; gold vase emboss'd
With long-forgotten story, and wherein
No reveller had ever dipp'd a chin
But those of Saturn's vintage; mouldering scrolls,
Writ in the tongue of heaven, by those souls
Who first were on the earth; and sculptures rude
In ponderous stone, developing the mood
Of ancient Nox;--then skeletons of man,
Of beast, behemoth, and leviathan,
And elephant, and eagle, and huge jaw
Of nameless monster. A cold leaden awe
These secrets struck into him; and unless
Dian had chaced away that heaviness,
He might have died: but now, with cheered feel,
He onward kept; wooing these thoughts to steal
About the labyrinth in his soul of love.

  "What is there in thee, Moon! that thou shouldst move
My heart so potently? When yet a child
I oft have dried my tears when thou hast smil'd.
Thou seem'dst my sister: hand in hand we went
From eve to morn across the firmament.
No apples would I gather from the tree,
Till thou hadst cool'd their cheeks deliciously:
No tumbling water ever spake romance,
But when my eyes with thine thereon could dance:
No woods were green enough, no bower divine,
Until thou liftedst up thine eyelids fine:
In sowing time ne'er would I dibble take,
Or drop a seed, till thou wast wide awake;
And, in the summer tide of blossoming,
No one but thee hath heard me blithly sing
And mesh my dewy flowers all the night.
No melody was like a passing spright
If it went not to solemnize thy reign.
Yes, in my boyhood, every joy and pain
By thee were fashion'd to the self-same end;
And as I grew in years, still didst thou blend
With all my ardours: thou wast the deep glen;
Thou wast the mountain-top--the sage's pen--
The poet's harp--the voice of friends--the sun;
Thou wast the river--thou wast glory won;
Thou wast my clarion's blast--thou wast my steed--
My goblet full of wine--my topmost deed:--
Thou wast the charm of women, lovely Moon!
O what a wild and harmonized tune
My spirit struck from all the beautiful!
On some bright essence could I lean, and lull
Myself to immortality: I prest
Nature's soft pillow in a wakeful rest.
But, gentle Orb! there came a nearer bliss--
My strange love came--Felicity's abyss!
She came, and thou didst fade, and fade away--
Yet not entirely; no, thy starry sway
Has been an under-passion to this hour.
Now I begin to feel thine orby power
Is coming fresh upon me: O be kind,
Keep back thine influence, and do not blind
My sovereign vision.--Dearest love, forgive
That I can think away from thee and live!--
Pardon me, airy planet, that I prize
One thought beyond thine argent luxuries!
How far beyond!" At this a surpris'd start
Frosted the springing verdure of his heart;
For as he lifted up his eyes to swear
How his own goddess was past all things fair,
He saw far in the concave green of the sea
An old man sitting calm and peacefully.
Upon a weeded rock this old man sat,
And his white hair was awful, and a mat
Of weeds were cold beneath his cold thin feet;
And, ample as the largest winding-sheet,
A cloak of blue wrapp'd up his aged bones,
O'erwrought with symbols by the deepest groans
Of ambitious magic: every ocean-form
Was woven in with black distinctness; storm,
And calm, and whispering, and hideous roar
Were emblem'd in the woof; with every shape
That skims, or dives, or sleeps, 'twixt cape and cape.
The gulphing whale was like a dot in the spell,
Yet look upon it, and 'twould size and swell
To its huge self; and the minutest fish
Would pass the very hardest gazer's wish,
And show his little eye's anatomy.
Then there was pictur'd the regality
Of Neptune; and the sea nymphs round his state,
In beauteous vassalage, look up and wait.
Beside this old man lay a pearly wand,
And in his lap a book, the which he conn'd
So stedfastly, that the new denizen
Had time to keep him in amazed ken,
To mark these shadowings, and stand in awe.

  The old man rais'd his hoary head and saw
The wilder'd stranger--seeming not to see,
His features were so lifeless. Suddenly
He woke as from a trance; his snow-white brows
Went arching up, and like two magic ploughs
Furrow'd deep wrinkles in his forehead large,
Which kept as fixedly as rocky marge,
Till round his wither'd lips had gone a smile.
Then up he rose, like one whose tedious toil
Had watch'd for years in forlorn hermitage,
Who had not from mid-life to utmost age
Eas'd in one accent his o'er-burden'd soul,
Even to the trees. He rose: he grasp'd his stole,
With convuls'd clenches waving it abroad,
And in a voice of solemn joy, that aw'd
Echo into oblivion, he said:--

  "Thou art the man! Now shall I lay my head
In peace upon my watery pillow: now
Sleep will come smoothly to my weary brow.
O Jove! I shall be young again, be young!
O shell-borne Neptune, I am pierc'd and stung
With new-born life! What shall I do? Where go,
When I have cast this serpent-skin of woe?--
I'll swim to the syrens, and one moment listen
Their melodies, and see their long hair glisten;
Anon upon that giant's arm I'll be,
That writhes about the roots of Sicily:
To northern seas I'll in a twinkling sail,
And mount upon the snortings of a whale
To some black cloud; thence down I'll madly sweep
On forked lightning, to the deepest deep,
Where through some ******* pool I will be hurl'd
With rapture to the other side of the world!
O, I am full of gladness! Sisters three,
I bow full hearted to your old decree!
Yes, every god be thank'd, and power benign,
For I no more shall wither, droop, and pine.
Thou art the man!" Endymion started back
Dismay'd; and, like a wretch from whom the rack
Tortures hot breath, and speech of agony,
Mutter'd: "What lonely death am I to die
In this cold region? Will he let me freeze,
And float my brittle limbs o'er polar seas?
Or will he touch me with his searing hand,
And leave a black memorial on the sand?
Or tear me piece-meal with a bony saw,
And keep me as a chosen food to draw
His magian fish through hated fire and flame?
O misery of hell! resistless, tame,
Am I to be burnt up? No, I will shout,
Until the gods through heaven's blue look out!--
O Tartarus! but some few days agone
Her soft arms were entwining me, and on
Her voice I hung like fruit among green leaves:
Her lips were all my own, and--ah, ripe sheaves
Of happiness! ye on the stubble droop,
But never may be garner'd. I must stoop
My head, and kiss death's foot. Love! love, farewel!
Is there no hope from thee? This horrid spell
Would melt at thy sweet breath.--By Dian's hind
Feeding from her white fingers, on the wind
I see thy streaming hair! and now, by Pan,
I care not for this old mysterious man!"

  He spake, and walking to that aged form,
Look'd high defiance. Lo! his heart 'gan warm
With pity, for the grey-hair'd creature wept.
Had he then wrong'd a heart where sorrow kept?
Had he, though blindly contumelious, brought
Rheum to kind eyes, a sting to human thought,
Convulsion to a mouth of many years?
He had in truth; and he was ripe for tears.
The penitent shower fell, as down he knelt
Before that care-worn sage, who trembling felt
About his large dark locks, and faultering spake:

  "Arise, good youth, for sacred Phoebus' sake!
I know thine inmost *****, and I feel
A very brother's yearning for thee steal
Into mine own: for why? thou openest
The prison gates that have so long opprest
My weary watching. Though thou know'st it not,
Thou art commission'd to this fated spot
For great enfranchisement. O weep no more;
I am a friend to love, to loves of yore:
Aye, hadst thou never lov'd an unknown power
I had been grieving at this joyous hour
But even now most miserable old,
I saw thee, and my blood no longer cold
Gave mighty pulses: in this tottering case
Grew a new heart, which at this moment plays
As dancingly as thine. Be not afraid,
For thou shalt hear this secret all display'd,
Now as we speed towards our joyous task."

  So saying, this young soul in age's mask
Went forward with the Carian side by side:
Resuming quickly thus; while ocean's tide
Hung swollen at their backs, and jewel'd sands
Took silently their foot-prints. "My soul stands
Now past the midway from mortality,
And so I can prepare without a sigh
To tell thee briefly all my joy and pain.
I was a fisher once, upon this main,
And my boat danc'd in every creek and bay;
Rough billows were my home by night and day,--
The sea-gulls not more constant; for I had
No housing from the storm and tempests mad,
But hollow rocks,--and they were palaces
Of silent happiness, of slumberous ease:
Long years of misery have told me so.
Aye, thus it was one thousand years ago.
One thousand years!--Is it then possible
To look so plainly through them? to dispel
A thousand years with backward glance sublime?
To breathe away as 'twere all scummy slime
From off a crystal pool, to see its deep,
And one's own image from the bottom peep?
Yes: now I am no longer wretched thrall,
My long captivity and moanings all
Are but a slime, a thin-pervading ****,
The which I breathe away, and thronging come
Like things of yesterday my youthful pleasures.

  "I touch'd no lute, I sang not, trod no measures:
I was a lonely youth on desert shores.
My sports were lonely, 'mid continuous roars,
And craggy isles, and sea-mew's plaintive cry
Plaining discrepant between sea and sky.
Dolphins were still my playmates; shapes unseen
Would let me feel their scales of gold and green,
Nor be my desolation; and, full oft,
When a dread waterspout had rear'd aloft
Its hungry hugeness, seeming ready ripe
To burst with hoarsest thunderings, and wipe
My life away like a vast sponge of fate,
Some friendly monster, pitying my sad state,
Has dived to its foundations, gulph'd it down,
And left me tossing safely. But the crown
Of all my life was utmost quietude:
More did I love to lie in cavern rude,
Keeping in wait whole days for Neptune's voice,
And if it came at last, hark, and rejoice!
There blush'd no summer eve but I would steer
My skiff along green shelving coasts, to hear
The shepherd's pipe come clear from aery steep,
Mingled with ceaseless bleatings of his sheep:
And never was a day of summer shine,
But I beheld its birth upon the brine:
For I would watch all night to see unfold
Heaven's gates, and Aethon snort his morning gold
Wide o'er the swelling streams: and constantly
At brim of day-tide, on some grassy lea,
My nets would be spread out, and I at rest.
The poor folk of the sea-country I blest
With daily boon of fish most delicate:
They knew not whence this bounty, and elate
Would strew sweet flowers on a sterile beach.

  "Why was I not contented? Wherefore reach
At things which, but for thee, O Latmian!
Had been my dreary death? Fool! I began
To feel distemper'd longings: to desire
The utmost priv
Lucas Lowman Apr 2014
Waking up in a hazy fog
Regular Sunday Morning
It is Sunday right?

Bits and pieces of last night rushing to the forefront of my mind
but a feeling that there's a missing piece of vital information

aaaaaaand there's a stranger next to me
she's so still!
she's alive
God I hope she's alive
My jeans are still on so we obviously didn't do anything
wait why are my jeans ripped?
Did they come this way?
No they didn't
did they?
my shoes are still on too
well at least one is anyway
where the hell is my other shoe
how does somebody lose one shoe
losing a pair is actually more understandable

I should probably go wash the glitter off my hands
wait why do I have glitter on my hands?

aaaaand I have a black eye
who did I fight?
probably got my *** handed to me
or maybe I beat up an *******!
no probably the former
I can't fight for ****

My head is killing me
part hangover
part concussion

I should probably call somebody
help fill me on what the hell happened last night
Aw **** where the hell is my phone?
wait where the hell is my wallet?!

Well ****... ****** memory, comatose stranger in my bed, ripped jeans (although I'm 73 percent sure they came this way), missing a shoe, glitter hands, black eye, sore head, no phone, and no wallet

I ******* love saturday nights
fdg Dec 2014
i wonder what types of poems you'd write
i wonder how long you think about mine
wonder if it matters (it doesn't, nothing does)
except the wind
and the ride
and your smile
you're lucky you got this version, i almost wrote something about a heart beat (puke)
Gaffer Feb 2016
Aw girl, did you dance with the devil
Get ripped apart
Where’s your heart
Ah, I see it beating in the gutter
Well girl, what can I say
Life's a *****, and then you die
But you don’t want to hear that
No,no, not in your beautiful world
Not in pin up poster world
Aw girl
You want to go down to the love hospital
They’ll put you back together
But guess what
That beating heart
In the gutter
Maybe wants to last past puberty
So hey, I’ve been round the block
I’ll give you ten seconds of my time
Best ten seconds of advice you’ll ever hear
That rose growing in the garden there
Is that not the most beautiful thing in the world
Now, not only is that rose beautiful
It’s also very smart
It knows some ******* is going to try and take liberties
So it surrounds itself with thorns.
Do the same
Be that rose.
I’ve been hearin a lot of bad mouthin about socialism ever since the president tried to provide affordable healthcare to the working poor… I also hear some carping when someone suggested that the minimum wage paid to workers should allow them to buy the necessities of life… I don't hear too much bad things about medicare and social security…. I guess thats not really socialism…. I don't hear too much about the big bailouts of the bankers with government money after they put us in a recession… privatized gain and socialized risk must also be a strain of a special kind of entitlement...

We’ll I think this whole socialism business needs some clarity about what its all about…. so I made a list of socialist heroes so my fellow American’s can get a better feel for what going on with this red menace...

Heres a list of socialist heroes….

Jesus Christ of Nazareth...I just can't get past the Beatitudes thing. Since all the po folks of the earth get to inherit all the good stuff when they pass on.... I figure heaven gotta be some kinda socialist paradise....Some don’t buy the idea that Jesus is building a Mar-A-Largo estate for Donald Trump... while having the rest of us live in our cramped apartments…. Jesus did say he’s building many rooms but the po folks get first dibs on everything… For all the doubting Thomas’s and Thomasina’s get Sean Hannity’s fastidious fact checkers to read the good news in the Gospel of Matthew.

Jack London... To think he’s been spreading the Red Menace in the mind of America’s innocent children for near a century now…. When Michelle Bachmann finds out about this she'll introduce a bill to change the title of The Call of the Wild to the Call of the Commies... I don't think it will affect Sarahcuda because she don’t read at a sixth grade level yet. Alaska is safe for now....And all comrade citizens are doing just fine thank you.... spending their annual royalty checks they get from the state for all the North ***** oil drilling...  Hell during Sarah's half term governorship... she did what every self respecting socialist despot would do... she paid out a special $1,200.00 Permanent Fund royalty dividend to all comrade "North to the Future" citizens.....

Carl Sandburg... The People Yes? Sang the songs of the People Yes! Celebrated a broad shouldered, hog butchering America who wrote a biography with love and affection for our country’s greatest Republican President....  Whats that about?...And his treatment of Billy Sunday...a back in the day,.. aw shucks,... from the backwoods holler... Kenneth Copeland like... Believer's Voice of Victory preacher of his day... who hurled fire and brimstone at cowering congregants so when he passed the plate they filled it up with hoards of heavenly manna to fatten his bank account overstuffed with moth eaten earthly treasure… I'm sure even Pat Robertson believes Sandburg’s soul lies beyond the sweet redemption of Jesus...

George Orwell… Unlike **** Cheney... who said he had better things to do when his country called on him to serve during the Vietnam War... Orwell’s fervor for democracy was so great he left his native land to lay his life on the line to fight against the fascist menace in Spain... When he got into a battle he came across an enemy combatant taking a ****. He later said, “I let him go. How do you shoot a guy with his pants down?”... A deep respect for the humanity of others is clear evidence of a socialist's fatal flaw and why the righteous laissez faire American’s hate it so....Unfortunately Orwell and his comrades lost this one to Franco and his sugar daddies Il Duce and Mein Fuhrer… but we’ll keep up the good fight…..

Dorothy Day… This saint of the proletariat kept the soup kettle brewin to feed the working poor during the Great Depression... She spent her own money to build shelters to house catholic workers and didn't make a **** dime off the vulnerability of their screaming want... A squandered opportunity maybe…. definitely a coocoo loon according to the weltentstehung of Ayn Rand… so popular around these parts these days...but Dorothy laid up some serious dosh in heaven for her labors here on earth…. for where your treasure is…. there you will find your heart also… Anyone who knew her said Dorothy's heart was always in the right place….

Albert Einstein…. this guy was no dope….he knew enough to make make moral distinctions of exploitation and greed… and the self condemnation of conspicuous consumption...the destructive capacity of unfettered power….and worked hard to figure out equations to end the wastefulness of war... he did teach at Princeton though… more proof of the red infestation of the universities…. greed is good…. knowledge is bad….

Eugene V. Debs…. went to prison for his beliefs… got a million votes from jail… thats how devious these reds are.... even from prison they run for president and fool the working people into participating in the democratic process…. he believed everyone should vote… and would probably be imprisoned today for violating all the laws being passed that take voting rights away… gotta watch the reds…. next thing you know they'll close the electoral college and force politicians to pay a 100% poll tax on all the money they take from their corporate sponsors….

WEB DuBois… the souls of an oppressed people is the soul of a nation...ain’t it written that a nation is judged on how it treats its most vulnerable?.... Mr. DuBois fought to bring justice to all those lacking the means and rights in a nation teeming with diverse groups with needs and wants… it ain’t just about afro american jazz… its about the blues sung by all people on the outside looking in… he believed it unjust that only a small portion of American’s held the keys to the doors of prosperity… everyone should have a key to unlock the doors of opportunity… everyone…. that includes workers, immigrants, women, gay folks, religious minorities, disabled and the poor and lots other people I haven’t thought of yet…. but what about the real Americans...whose gonna stand up for them??????????

Woody Guthrie…. this country belongs to us… next time a frackin jacker comes to tear up your land and dump poison in your well… next time a strung out strip miner wants to plow away the top of your mountain and dump arsenic in your river…. next time a GMO attorney says the crops you planted don’t belong to you because they are contractually patented to him…. next time a big oil company says that they got a right to pollute the oceans and **** the fish so they can pump out a passel of fossil fuel… next time a bankster comes knocking at the door to take your house away… next time a tea slappin Teabagger starts screaming that the Koch Brothers should be allowed to own the national parks so they can cut the trees down for firewood…. tell em...you heard it on good authority…. that this land is your land…. not theirs….. if thats socialism…. I’m liken it….

American Socialists

Woody Guthrie: This Land is Your Land

Oakland
10/21/13
jbm
Shashank Virkud Apr 2012
Aw, who knows?

who cares?

It's easy to leave.

Shelly is in too deep.

Shelly grabs her
pair of
polarized
and she puts 'em on.
'Cause Shelly can see
what I really
think of me.

Shelly's hair blows
in the breeze
and,

and,

and
Strawberries!

Shellys' Summer's little girl.
Spoiled
by the sun.

Shellys' Sunday's spare,
she got used
by someone.

She tunes her guitar
to English,
Shelly sings to me.

My Sweet little bird, Shelly.
Don't fly away.

Don't fly away,
Shelly,

Don't fly away.

Aw, who knows
who cares?

It's easy to see.

Shelly is in deep
for me.
Judgson blessing Apr 2015
Aw aw aw LIZZY .
my splendid only juicy .
what last of memory .
am i to place upon  you ,jolly  .
for words steal as season .
and our oath is but fake reason .
i hope with you the world know the truth .
cause i behold you with worship all through .
and my heart feels it holy .
to give you my sweetest story .
you are fire within me for more .
but tempest toll and a word is business with a Moor .
yet there is something i would like then you behold for proof .
come and lay down upon my bed of flower .
cause the blood stain is redeemed any ever .
behold ,your life needs but my soul .
for word is magic and can fool .
but the blood is real and it holds responsible .
come the blood stain is more reliable .
beauty fades away as color wore out of red .
come and lay upon my flowery bed .
and let us have the covenant of blood .
the blood stain bed will unit us and the covenant .
its the Lord last supper  , the blood is most confident .
the Holy Grail as much as the Ichor of our soul unity .
without the covenant the soul is but a vile entity .
word is spirit and the blood is soul .
the spirit is dominant in beyond abstract vale .
the soul is the physical living of our real existence .
and a lonely man or woman is a half spirit .
see we should make our life one and become full .
so come and sit upon my flowery bed .
and let us have the soul to its full and lead .
upon the bed we will sip the HOLY Grail .
the holy Ichor will strain from me and trail .
into you upon the flowery bed for covenant .
the Lord made the sacrifice across the pole with blood .
but before he beholds covenant with the twelves with his soul .
is the ever binding oath for our physical living .
for the words of his poetry entreaties with spirit .
know today that you impart with my word for spirit .
but if you will ; to partake with my earth living .
you should sip me into you so that we may be one .
come and lay naked upon my flowery bed with your heart alighted .
and i will penetrate into you with tenderness in the night .
come at midnight and close  windows  and doors .
put off the light and lay down flat and open me your door .
hold up your limbs and close tight your eyes .
cause im going to sacrifice into you at midnight .
no murmur ,no romance ,just lay stiff flat and up your limbs .
open the door of your altar lightly cause the blood ,
of sacrifice is going to gush into your hollow , pure .
the Lord needs sacrifice and woman needs sacrifice of blood .
let me sacrifice to you into that night ; at naked allure .
into that altar between  your limbs , im going to seal the covenant.
never stir , never moan cause  its the blood oath of our life .
and our living will stick to it for the remnant of our right .
Paula Lee Jul 2014
Aw Hell!
       I Lost My Train Of Thought!
You intrude where I don't want you.
I don't want your name to be the first
one I think of,
Or the Last when I go to sleep alone!
Steve D'Beard Nov 2012
Govan bar banter:

Awa' with ye fankle eejits
that blether to naw whit they dinnae naw
crabbit, drookit
moanin, drouthy
yer Havers-yins!
each unto their ane
an' aye bin.

Tell markers scoured
an' crowned with glee
"alas nae blessing naw
bolt of wisdom
will er'e to
strike thee -
tis poor soil
an' loads o toil
an' broken backs"
Ach awa with ye!

Fir me the skies
an' tracks o wilds
an' winds that curl yer lugs
Hielan mountains glory
summers toty story
an' bonny lassies dancing -
a gallus stoater!
that’s fir me.

Party racket
in Da’s laden jaiket
jangle change
fir a dram
an' enough tae get the Clockwork Orange hame -
times hae changed a wee bit no?

Seldom ventured
tis seldom gained
an' aw the while
the wee bairns wail
Still, life is yin
what yin makes of that
which drives the world
that breaks yer back

Remember love!
ma banters free to give
an' thats all the mare important when
it costs so much tae live.
Govan is a community unto itself in Glasgow, site of the shipyards on the Clyde where you'll meet
salt-of-the-earth people with stories to tell, like this one
Robbie Jul 2013
Note: This is a spoken word poem. Read aloud for best affect. Poem will read with a natural flow.*

Remember back when beauty was that little yellow flower?
And nobody picked it because they were afraid that the color would fade
So they just sat
And they stared
Silent
In awe
For hours at a time
The way that today I look at my reflection
But the awe has turned to agony
And I look in my eyes, and recoil
What used to be “Just fine” now causes inner turmoil
Isn’t that sad?
That flower got picked from its window box in the schoolyard
And just like we expected, life for it got hard
The flower scarred
Its pain written out on every single petal
And the petals, they faded
Like now natural beauty has become overrated
As the flower sits in a bouquet of hybrid roses
And those roses have thorns
Thorns that ***** and sting and poke
Like when you say, “Aw, c’mon, it was just a joke”
To that girl you called ugly ‘cause she dyed her hair and got braces
Trying to fit in with all the other faces
Isn’t that what society wants from us today?
To change and rearrange what God gave us
To fill ourselves with plastic because, according to the famous ones
That’s what makes life so fantastic
And Barbie isn’t our role model because she’s smart
Not ‘cause she’s a doctor and a vet and a scientist and probably a professor in art
But because she’s skinny
And if you put her proportions on a real girl
That girl would be in a hospital
Fighting anorexia while she gets another implant
Today it feels like we don’t stand a chance
Because they tell you that if you wanna make an impression
Just forget that yellow flower
And now, with every waking hour
I think about how I could be taller
Or have prettier hair
Maybe if I dyed it black or red or blonde then everyone would care
Maybe none of them would stare
Maybe I could finally live my life
Without everyone waiting to see if I can finally live up to the expectations
Because I can’t
I look in that mirror wondering if I can see what everyone else is wanting
Because once upon a time
I thought I was fine
I thought short hair was spunky
And dark eyes were lovely
It’s like I’ve been living a lie
Like Christmas time when you finally ask Mommy if Santa is fake
And she hesitates
And then she tells you yes
So I stare for hours and hours
I’m just like that flower
Now I’m broken and I’m plain
When did beauty become a game?
What’s ugly is the way kids hate themselves now
‘Cause of what the TV is telling us now
That we all need to learn how
To look like everyone else
Hate to burst your bubble that I can’t look like Paris or Nicki
(Spoiler alert: They’re fake)
Not unless you want me
Destroying myself
Because I refuse to be like everyone else
I just wanna get rid of the shame
That makes me blame myself for not being “pretty enough”
I just wanna be that flower
Whose beauty was natural and everyone watched for hours
Not needing to compare themselves to it
Because they all looked just as beautiful
And they knew it
So maybe some of us who are still sane, we can make a change
Show the next generation that beauty isn’t in what you gain
It’s when you remain the same
And maybe I can look in that mirror
Without any fear
And actually smile
And sit there awhile
And find beauty without a search
Maybe then there wouldn’t be so much hurt
Like when we see that yellow flower
Petals stretched toward the sun
Then we will know our job is done
And we have finally won
Robby Cale Feb 2010
Schwinny, Baby,
You were supposed to be

my

Bicycle.

So I don't ask for anthing special.
No dark Harley divas
To whisk me off into the sunset.

But I thought we were at least
On the same road together.
So please.
Don't go droaning on how
Life got too complicated.
I mean,
You've got one flimsy gear.
And don't go moaning how
The road got too bumpy.
I mean,
You went blind bonzai batshit
over burnt black tar pavement.

You just
Let go.
Threw away your
Chain of reasoning
Faster than I could brace for impact.

So am I bleeding?
Yeah, I'm bleeding.

And the worst part is,
I still need you!
No, No, no.
Not like Pom Pom pammy
Needs her purple-plated pogo stick
Nor like Princess Paris
And her prissy pink prom queen limo,

No.
I mean I need I need you like
Alibaba needs his golden cherub camel,
Like Ben Hur his crimson-fury chariot.

Because work is 37. Blocks. Away.
And it starts in 16 minutes.
And the bus is really unreliable.

So we ride again,
Guts against the wind.
But now I've got all ten fingers and toes
Crossed,
Two by two,
And point in fact,
Racing down Guadalupe with
Forked Philanges
Gets really hairy.

But your suicidal tendancies simply scare me.
Your thirst to incur first degree burns,
Fractured femurs,
And flayed skin whittles my patience
To tire track thin!

Think I'll
Roll my dice with a Segway.
She'd be a quaint, play it safe kind of girl.
Type to show off
To a Mom and Dad
Reveling in rosemary jubilation.
Aw, son.
We knew you'd land a keeper. That's my boy.

But in ten days tops,
I'd begin to miss your fiery imbalanced breath.
I'd yearn for your bipolar 180 turns that
Make my heart skip that terrible, syncopated beat.

So let's just say,
I'll give it one more shot.
But *****, just promise you'll stick around a little longer.
It's storming outside and
We both got a few blocks to go.
Mymai Yuan Sep 2010
It all began when someone left the window open.
The love bird cocked its bright green head at the shut door of Woodren’s third floor bedroom, perched on her bedpost. Its bright black eyes glittered, listening for the sounds of Woodren’s footsteps. None came. It ruffled its feathers impatiently; waiting for Woodren to come back with some water for its thirsty beak.
The love bird’s first memory was of Woodren: her clear gray eyes expressing her great happiness through them and not through the tiny curve of a smile on her thin pale lips. Her small white fingers pressed on the syringe gently, and a hot, mushy substance that tasted of apples and bananas went down its throat. The tiny black beak clattered against the plastic syringe greedily. “Aw, you poor baby. You’re hungry aren’t you, my Hoopsie-girl?” she murmured.
She then later taught her baby lovebird to fly with the patience of a mother. As soon as its wings started flapping feebly, she lifted Hoopsie up on the palm of her hand above her head and drew her hand away quickly, teaching the lovebird to fly and landing on Woodren’s soft bed. On cold nights, Woodren would wrap her favorite emerald green scarf around Hoopsie and place her behind the television where it was always warm and sellotape the electric sockets and wires so that Hoopsie was safe.
Woodren never even considered snipping the feathers of Hoopsie’s wings; she would never hurt her darling creature, and snip of its greatest glory. She would comb the feathers with a miniature pink Barbie brush, noticing how blue feathers had started to appear on Hoopsie’s wings and red ones slowly layered beneath the blue as time went by.
Showering Hoopsie was the hardest of all. Aunt and Uncle Palmer had no idea that Hoopsie even existed and revealing her presence would leave both Hoopsie and Woodren with no home. Late at night, Woodren would have to sneak out to the bathroom on the first floor (not on the second floor because that one was right next to Aunt and Uncle Palmer’s bedroom), down the stairs (taking care to step over the thirteenth stair that groaned so loudly), turn on the taps quietly and wash a sleepy Hoopsie with warm water.
Her two youngest cousins often made fun of her for the funny smell that stuck on her clothes sometimes. Linda and Lucy, her bratty twin cousins, asked in their scornful sing-song voices, “Why do you lock your room Woodren? Scared we’ll find all your old ***** clothes under the bed that you wouldn’t let Ma throw away?”
“No, maybe she’s scared we’ll find naughty magazines? If we do, we’ll tell Pa and you’ll have nowhere to stay ‘cause Pa says that type of behavior is sinful and he won’t tolerate it in his house!”
Woodren found it in her heart to look upon her silly cousins as childish entertainment. What did they know of the love she had for Hoopsie? “No, I’m scared you’ll find the monster under my bed and start crying for your Ma”
Linda narrowed her blue eyes, “I’m telling Ma you mentioned Lucy’s fear of the monster under the bed to her face! Besides, you don’t have anywhere else to go. You live on Pa’s charity. Ma said so.”
It was the lowest of insults based on a harsh truth. Woodren’s mother had died of cancer when Woodren was very young and her father followed her mother not a year after with heart grief. Her mother had asked her younger sister to take in Woodren; they were her only relatives and had stopped being fond of her once their own two twin daughters arrived and Mr. Palmer started to have to work harder to feed the six bellies at his dinner table. She just became another mouth to feed.
The only person Woodren got along well with in the household was her eldest cousin, Max. Max rarely spoke in anything but grunts, thought of his two little sisters as annoying brats, refused to say more than two sentences at a time to his simpering mother and loudly obnoxious father and often came and sat in Woodren’s room with his large feet against the wall, stroking Hoopsie’s head in silence. She really was fond of Max sometimes. He could be so thoughtful. Just two weeks before, for her birthday, Max had bought her maroon silk curtains with white birds imprinted upon them. He had even gone further than that and stitched in white thread, “Happy birthday. I love you” a red wonky heart followed and then “From Hoopsie.” Simply imagining him sitting there with a huge, thick curtain holding a tiny needle in his bear-like paws, cursing as he stabbed his rough fingertips and fumbling clumsily made her shout with laughter.
It was Max’s idea to buy Hoopsie a big metal cage and attach it to a branch on the big tree in their garden with a piece of shoelace, hidden among all the green leaves. That way, when Hoopsie sang Woodren wouldn’t have to blast her music and radio at the same time or pinch Hoopsie’s beaks shut when her Aunt or Uncle come to  yell at her if she was deaf or crazy or both. And that way, Woodren’s room wouldn’t have its twangy smell of bird **** and Woodren wouldn’t have to be paranoid all day long at school, wondering if nosy Aunt Palmer had broken into her room and found Hoopsie. And that way, she could leave her window open during the day, trying to rid her room off the nutty, sugary smell.
Max’s room was on the same floor as Woodren, the third floor. Every morning, bright and early before school, Woodren would run with a small lump in her sweater and the keys to her locked room jingling on her wrists to Max’s room. Max would barely acknowledge her as she ran across his room, opened his window and climbed out like a monkey to the branch that pushed against his window sill. She crawled along it with speed and sat there, with her legs hanging down and the branch between her legs, fumbled for the cage door above her head, made sure there was enough water and food to last Hoopsie for the day, popped Hoopsie inside with a quick kiss, arranged the fan-like fresh morning-smell leaves to cover the cage completely and skate back towards Max’s window.
Hoopsie mourned with a few high whistling notes. She hated being away from Woodren during the day- waiting for the moment when the sun was getting hot, and Hoopsie was tired of chatting to the birds in the nearby trees, when Woodren’s sharp little white face with its explosion of frizzy black hair would appear in between the leaves with her happy grey eyes and let her fly around the tree before calling, “Hoopsie” followed by her signature tilting whistle. But for now, and for every morning till noon, Hoopsie would have to wait.
“You don’t think they’ll find her do you?” Woodren would ask Max as she clambered back into his window. It was their daily morning ritual.
“No. Pa told Ma that it’s all about privacy now that I’m a growing-up boy. I’ll lock my door; promise.” He would reply back, completing their ritual.
“Are you still eating lunch with that Ed kid?” he asked, completely breaking their ritual this morning.
“Yes.” She was completely surprised. Not only was Max breaking a routine, Max of all people, he was doing so by asking her a question about her personal life.
Woodren eyed Max strangely. To her, Max was her huge cousin that somehow managed to communicate with a variety of different grunts and hated cutting his hair because of his fear of sharp objects; but to the rest of the school and neighborhood, she knew Max was the “strong and silent” handsome tall boy, every girl’s dream, with his shaggy blonde hair.
“Why?” her gray eyes grew rounder when suspicious instead of narrowing.  
“You don’t have many friends at school.”
“You know I don’t get along with any of them but Ed. I don’t like being friends with people unless I actually like them… unlike all the other girls at school.”
“I don’t like you staying around the Ed kid too much.”
Woodren felt a little glow of affection for Max in her heart. She understood why Max was worried. Ed was unstable with the rest of the world. He did what he wanted to, he said exactly what he wanted to and he wasn’t afraid of anything because he didn’t care what anyone said. He was the kid that the no parents wanted their children to stay near. There wasn’t anything Ed hadn’t done before.
Despite what everyone else thought, Woodren knew that his morals and sense of good and justice were strong in his heart. And when it came to Woodren he was always there for her since he moved to the neighborhood more than half a year ago. No matter how many offending remarks he made, she felt he had become the only stable thing in her life in spite of him being so apt to change. She had learned to depend on him.  
At the breakfast table, Woodren’s gray eyes slid over from Linda to Lucy to Aunt Palmer to Uncle Palmer and rested on Max the longest. Until she had come to look at Max, all four of them were identical in their attractive features and identical in their pinched-up, suspicious and petty expressions glazed over with a courteous mask. Max’s blue eyes, though the same shape as Aunt Palmer’s and the same color as Uncle Palmer’s, expressed a good heart and sincerity.
Her first subject of the day was an art lesson. All she had to do was sit comfortably, a palette with swirls of colors, paintbrushes, charcoals and pencils, a *** of water, and a fresh-smelling page. Usually she drew herself as a monster, or Linda as the devil- disturbing pictures that made people believe she was “talented”. But today, it came to her all of a sudden she’d never done a good, worthwhile painting of Hoopsie. Sure, her tables and notebooks were filled with carvings she’d doodled in class but never something she would want to keep.
She started to sketch Hoopsie on her bed post, eyeing the nuts Woodren had stolen from Aunt Palmer’s snack cupboard. She drew Hoopsie in the big tree and painted a metal cage around her. Somehow, the silver cage ruined the picture completely, making Woodren grimace. When the paint dried, she erased Hoopsie from inside the cage and drew her beside it, her small black feet gripping a twig.
Woodren remembered how elegant birds looked when she looked up into the sky, and saw them with their wings spread out and imagined feeling the wind rush through her feathers and ripple down her head and spine, with a heaven of azure blue surrounding her, shooting through clouds cold and refreshing like a sprinkler in the garden. Maybe that’s what freedom tasted like. She tried drawing Hoopsie soaring in the sky before she realized she’d never seen Hoopsie soar like other birds do, because Hoopsie had never done so.
Broodingly, she packed up when class was dismissed, slowly and thoughtfully. Somehow, that small beginning of a painting had darkened her frame of mind completely. Still ruminating, she headed down the hall way to eat lunch.
“Woody!” Hearing the sound of that voice, she momentarily forget her unease and Woodren’s thin, pale lips spread in a smile even before she turned around to him. Ed was the only one who ever called her that. His oval head was covered in small black bristles and one of his black eyebrows rose as he smirked with his pink lips curving down. The diamond earring in his ear glinted like his teeth did. He caught her eyes with his hazel ones; his eyes were warm and lively.  His mouth formed words that were witty and charming and could always make Woodren laugh.
Woodren put a look of amazement on her face. “You came to school today.”
“What are you talking about? I’ve been coming to school nearly all month.”
“That’s why I’m surprised.”
He hit her arm lightly. A few girls nearby turned around and giggled when they caught Ed’s eyes. Woodren remembered when Ed had first come to school. All the prettiest girls at school kept sidling over to him and batting their eyelashes. Ed had taken one look at the curves on their bodies; his eyes flickered over their face, a little bored, and continued his conversation with Woodren as if there had been no interruption.
It was a mark of their friendship three weeks later when she told him about her family. His hazel eyes had burnt hotly. When he was angry, his voice was quieter, but strained as if the passionate anger behind the words were being controlled with the greatest effort, “People who ruin other people’s happiness on purpose and with joy are just plain evil.” He told her that he hated the monsters that kidnapped children, crippled them, not only in body but mind too, and forced them to beg, far away from those that loved them. Here followed a stream of facts, all said in the same tone that both scared and impressed Woodren.
“How do you know so much about it?” she had once asked him.
He looked at her with an odd gleam in his eyes, “Because I care.”
Now he was looking at her without breaking his gaze, the same odd gleam in his eyes, searching her face. “What’s wrong?”
“Nothing.” She had still been brooding over Hoopsie in a cage, and why the picture upset her so much.
“Woody, tell me what’s wrong.”
Every time Woodren mentioned Hoopsie, Ed would go silent or make an offending remark about the way that Woodren took care of Hoopsie. Over a very short time, Woodren had learned never to mention Hoopsie’s name and though it drove her crazy with frustration, she knew Ed would never tell her reason the why if she tried to pry it out of him. Knowing not to answer truthfully, “I told you, nothing”
“I can tell when you’re lying. Your eyes grow whopping and your mouth pouts to the right.”
“Shut up.”
He looked at her searchingly before giving up with an irritated sigh.
“Come with me.” The chair scraped as he pulled out and pushed the table away from him. His tall frame dwarfed her.
He brought her to the back of the school where teachers and students never went, leaned against the wall and lit a cigarette. “You want to try one?”
“I don’t smoke, Ed”
“Why won’t you even try it?” The tone he used when he was about to state something that began an argument leaked into his voice smoothly, like oil. Woodren opened her mouth to list the damaging things it did to your lungs and heart but his voice had begun in its rapid, silky tone:
“Because society has brain washed you so that if you smoke when you’re a child, you’re a horrible ungrateful creature that will never go far in life. But when an adult smokes, it’s okay. You don’t smoke because people and teachers tell you not to try it. Well I say, **** them. These are the best years of your life. Do what you want, try everything so you can make the choices of your life later with a rounded experience and knowledge. I’m not saying get addicted. You have to be strong if you’re gonna be a risk-taker…” he inhaled deeply and exhaled in a husky voice, “I just thought you always went on about how you were such a strong risk taker.” He blew a cloud of heavy smoke above her head. “Oh, and of course you won’t try it because Aunt and Uncle Palmer said it’d be sin, isn’t that right?” he asked with a tantalizing grin in a mocking tone. He watched her face contort with anger, his hazel eyes dancing with glee. He knew he had hit at the bull’s eyes. No one ever jeered at Woodren’s inner power and then put her on the same note as her Aunt and Uncle.
A sudden snarling sound flared from her. She didn’t have to listen to anything Aunt and Uncle Palmer said… they never did anything worthy intentionally. She knew that. He was just stupid. She swore at him and knocked the cigarette out of his hand with a smart slap before storming away. An amused laugh from behind her made her ears tingle pink.
As soon as school was over, she pushed pass Ed who was waiting for her and ran back home. Opening the front door of the house, she scurried up the stairs to the third-floor and knocked on Max’s door. When she opened it, Max was already holding Hoopsie in his big hands. Hoopsie sang with joy when she saw Woodren.
“Hoopsie-girl” Woodren whistled with a tilting note that Hoopsie identified instantly. Hoopsie flapped over and landed on her shoulder.
“By the way,” said Max, “she must have knocked over her water because it was wet on the bottom of the cage. She kept trying to drink it. She’s thirsty.”
“Oh you silly Hoopsie! Why did you knock over the water? You know I’m supposed to have 8 cups a day?” she pampered the lovebird with caresses and endearing words before hiding Hoopsie in her shirt and running back to her room.
Woodren placed Hoopsie gently down on the bed post
Gaye Sep 2015
Images ran wild, they boiled the water,
Like a train running off the track
They trickled down, metaphors poured out
The world, million voices, reverberated
Buzz-buzz-buzz, inside my head.
I was alone in that room
With panic attacks, lust and voices-
That slipped in through my half-window.
I broke the mirror, the brutal paparazzo
Who printed pictures of my many facades
I looked at him and grinned,
Clink-clink-clink they smiled once-
Dancing with wine glasses and alcoholics.
I walked, walked fast and twirled-
Like a tornado inside my cube
People spoke outside-life tales, notebooks,
Their late night phone calls and fine men.
The world didn’t bother to open the door,
Tick-tock tick-tock tick-tock the clock yawned.
I sat on the floor and opened my pen,
It vomited blue letters on the yellow paper-
The customary dilemmas, past and blunders
But something was new, a story.
I looked for The English Patient, the nurse
And his burnt skin I misplaced
They did not appear, I lost hope.
Gur-Gur-Gur, I snorted like a mad cat
Misdirected to an old jute sack.
I climbed up to my bed, hid under the rotten-
Blanket and closed my eyes, the images ran,
Ran away from me, climbed the hardwood staircase
And fell down, I broke my knee.
I opened the books- USSR, Pasha, Buddhism,
Laughed loud like an unbalanced bloke,
Tore them apart into pieces and pieces,
Hush-Hush-Hush, my yellow monkey warned
And I played with him “hush-hush-hush”.
I sat next to my half-window
The pseudo city, dozy walls and the distressed-
Street light. Out of track.
Images flashed again- chewing gums, pink house,
The anonymous Christmas gift, malnutrition
And the hibiscus my mother planted,
“Incey Wincey Spider- Incey Wincey Spider”
I sang all day looping around a pole.
I sneaked down to the floor and dreamt
Eyes wide open, a black and white old film.
There was no exile, no god and his sins
No wafers and secret lessons upstairs.
Only the sea, popomatic, DD evenings
Cassettes and a rocking bamboo chair
Aw uck- aw uck- aw- uck , the seagulls squawked,
I slept.
Brycical Oct 2013
electric ***** static shocks jump starts the heart into hyperspace pumping blood into the veins of time folding inside and outside and on top of each other like a nebulous star splash comet tail clashes in a warm hug we glow like embers in ashes......

warmth spreads like a slug of whisky in the chest, nothing is expected except it is, mind's eyes multiply like a disco argus tree sees all spheres and dimensions slowing and glowing like aurora auras in dawn smiles like the hieroglyphic clouds we graffiti all over cause we just wanna have some fun!

Aw man, I'm not done. We paint the sky to make it rain good vibrations drinking aqua patience and cheshire cat laughter tartlets I'm ecstatic to be part of this ecosystem with a unjumbled mind flying high in the all-ness of the AUM ONE. Cause we all one, and that's Awe-some. A wonderful warm place with All sons daughters mothers fathers brothers sisters sinners, just humons, 2gether, 1AUM makes words redundant.
R Dickson Jan 2015
An ither Burns night,
Has finally come alang,
If you've got an invite,
You'll hae to sing a song,

You'll soon be reciting poems,
Wi a whisky in one hand,
A haggis in the ither,
You'll be feeling mighty grand,

Daein wan o Rabbies,
Or wan you've writ yersel,
Gie it public airing,
You'll hae us in a spell,

Once the night's ower,
Poems spinning aroun yer heid,
Burns night is for aw body,
It's a pity that he's deid.

— The End —