Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aba! Nasaktan na naman
Ang dakilang torpe
Walang kalabasan ng nararamdaman
Kaya idaan niya nalang sa isang tula, na naman

Kaya sisimulan na natin sa

Isa dalawa tatlo
Ang corny na nito
Apat Lima Anim
Char lang joke lang
Hindi ito ang simula

Sisimulan natin sa isang balangkas

Isaayos ang bagyo ng iyong isipan
Bigyan ng kapayapaan ang nararamdaman
Para mas maiintindihan ang matinding budhi ng pusong nasaktan

Sunod ay maghanap at gumamit ng mga matalinhagang salita;

Punan ng kolorote ang nararamdaman
Pagandahin ang sakit
Para mas magiging kaakit-akit

At ayon
Alam mo na
Paano sumulat ng tula
Para sa maling tao
I'm actually a Filipino, so here'sa quick one I made for class heh
Mar 23 · 117
Beauty
Beauty is a curse
Unbeknowst to her
It affects not her
But the onlooker

Beauty is a sword
Sharpened by ego
She holds me and stabs
And won't let me go

Beauty is poison
With unique danger
For the onlooker
Drinks without forethought

Opportunistic *****
Or innocent youth
Beauty is mask
Concealing the truth

So go ahead!
Leave me agape
Claim the next victim
Of your ego ****.
Hi everyone! New here. Made this when I was frustrated about a girl I liked. Enjoy!

— The End —