Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
IC Dec 2022
As obligations take up my free time
my wild spirit has been put in a cage
with perfection and accomplishment as my keys

Under a carpet of snow
when the first 'lenteklokjes' come peep from under their blanket
my keys will slowly rise up from the frozen ground as it thaws
and clear my way to the light.
Good luck to all the students! It will all be over soon ♡
IC Jan 2022
Het is nu tijd voor mij om te gaan,
naar een plaats waar het me beter zal vergaan.

Waar dromen oh zo groot me laten zweven
en de gedachte te dalen me doet beven.

Daar niet eenzaam en alleen,
hand in hand een betere wereld in.
IC Jan 2022
So I found a free man
Who spreads his arms and takes me under his wing
One who chases his dreams
And takes me on his clouds
So our souls fly above
But still with both feet on the ground
Geschreven voor men sweeti Arend :)
IC May 2021
Lusteloos, liever dan pijn
*** zou het morgen zijn

Kijkend door het raam
naar mijn weerspiegeling vol schaam

Wetende dat er iets moet veranderen
maar bang om terug te vallen

Te bang om iets nieuws te ondernemen
Te gewend aan de leegte

Iets nieuws, avontuurlijks, positiefs

     met kriebels van hoop
     en de klim naar het licht
     die doorhakken de knoop
     en bieden nieuw zicht

lijkt nooit definitief
IC Sep 2020
Just do it
Don't hesitate
I rather make mistakes while I'm alive,
than no mistakes at all
IC Apr 2020
Our soft hands melted in one another
From one world to another

Another flesh
The same soul

You and I always
IC Apr 2020
Why cant life just take a break
I need time to think
Before I do something stupid
Next page