Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Elmo Cross Jul 16
I love it when you remember me
When you smile and walk to me
When you tag me with the memes
A smile from my face streams

It might be a small thing
But for me, it's the most wonderful thing
To be simply remembered by someone
Whom I always adore and welcome

You do not know how happy I am
When you remember me, it's like a program
Your love and effort are the command
My heart acts upon your demand

I may sound silly but it is true
I really appreciate everything that you do
My apologies if I cannot appreciate you for now
But I hope someday fate will allow

I love it when you remember me
When you smile and laugh with glee
For now, this is only what I can do
To keep my love inside a poem or two
I don't know how to appreciate you, but I just want you to know that I do love everything that you do.
Elmo Cross Apr 17
Looking back from the day we first met
I discovered that I always fret
When I see you from the hallway
Or When I try to talk to you during summerdays

Looking back from the day we first met
I never thought that you are really an angel sent
To be by my side wherever I'll be
And to grow old with me is my plea

You're the only person that makes me smile
Even if we're always apart a mile
You're the reason why I strive
To live happily and to stay alive

Oh I wish you can hear my heartbeat
So that you'll hear my love so sweet
How I wish you can see what I see
So that you can see your beauty with glee

Words are not enough to describe how I feel
Every time I see you, it just feel surreal
And I hope that it continues that way
Every single day
I saw our old pictures and I was reminded of how everything started. I hope you're okay. Can't wait to see you soon.
Elmo Cross Nov 2019
Sabi nila mahirap raw maghintay
Dahil konti lang ang oras natin sa buhay
Sabi nila hindi sulit ang maging tapat
Sino ba kasi ang sa'tin ay nararapat

Kahit ganun' man ay akin pa rin sinubukan
Tatlong taon nang nakikipagsapalaran
Paghihintay ang simbolo ng aking tunay na pag-ibig
Puso'y sayo lamang kahit may ibang gustong umibig

Wala na ibang pang iibigin
Desisyon ko ay di ko bibiguin
Wala na ibang nanaisin
Ang iyong puso lang ang aking papansinin

At kung di man ito ang kapalaran
Oh Diyos ko, bigyan mo ako ng kalakasan
Na tanggapin kung ano man ang kanyang sabihin
Kung ang pag-ibig ko ba ay kanyang sasaluhin, o hindi

Pinapangako ko sayo, na ikaw lang ang iibigin ko
Maghintay ay kayang kaya ko
Kaya kahit sabihin man nila mahirap maghintay
Ang puso ko ay sayo pa rin I-aalay
Maghihintay ako hanggang sa pwede na kitang ligawan.
Elmo Cross Jul 2019
Oo aaminin ko,
di ako perpekto
Oo alam na alam ko,
sa sarili ko di ako kuntento

Marami akong pagkukulang,
marami akong kamalian
Ngunit hindi kailanman
Na ako'y nagsisi na pinili ka

Maaaring hindi nga ako talaga magiging perpekto
Pero ito ay ayos lang
Basta kasama ka
Ang nilalang na nagpalimot ng aking pagkukulang

Bakit ba sadyang kay Ganda ng mundong ito
Kung tutuusin ay wala naman perpekto dito
Siguro ako'y masyado **** nabighani
Siguro ay ikaw na ang aking mundo

Oo aaminin ko, hindi ako perpekto
At kailanman ay hindi magiging perpekto
Pero ito ay ayos lamang
Dahil ikaw naman ang bubuo sa aking pagkukulang
Binababa ko na lahat ng yabang ko at inaamin na hindi ako magiging perpekto kailanman. Ako ay isang mortal at makasalanan na iniligtas lang ng Diyos. Pero sana ako pa rin ay tanggapin mo kahit na ganito ako, aking iniirog.
Elmo Cross Jun 2019
Kung ako ba ay aamin
Ikaw ba ay mapapasaakin?
Kung ako ba ay magbubukas ng aking loob
Ako ba ay iyong tatanggapin

O aking mahal ako ay natatakot
Na baka kapag ako ay umamin
Ay baka iyong malimot
Ang pagiging magkaibigan natin

Sa totoo lang ay ayokong iyong malaman
Na mahal na mahal kita
Dahil ayokong masira ang ating pagkakaibigan
Dumistansya ka ay ayokong makita

Mabuti pa na maging magkaibigan na lang muna
Hanggang sa kung kailan gusto ng Diyos
Na may umamin ng una
At maglahad ng ating nararamdaman

Sana dumating ang panahon na iyon
Kung saan ako ay pwede na umamin at ikaw ay pwede pa
Dahil hanggang sa oras na iyon pakatatandaan mo
Na ikaw lang ang aking minahal at wala ng iba
Minsan takot tayo umamin kasi ayaw natin may magbago sa ating dalawa. Kung kaya't mas pinabuti na lang na magkaibigan na lang muna tayo.
Elmo Cross Jan 2019
To be honest, I can't wait
I mean who can wait to see your smile everyday
To wake up telling you how I love you
And to pray and start the day with you

I can't wait to hold your hands
To feel the warmth of my lover's hand
I can't wait to show the world how special you are
And how lucky and blessed I am

I can't wait to share our problems with each other
And to fix it one after another
I can't wait to lie in bed and do nothing
For as long as you are there, I have everything

I can't wait to have some bedtime stories
Of course not for me, but for our kiddies
I can't wait to tell them how we met
And how I waited for you, they'll laugh I bet

All these things will soon come to past
And I hope that my waiting will be fulfilled at last
Surely, God has a perfect time for everything
So even if I can't really wait, I'll do my best to wait for my darling
I'm so excited about the future. I can't wait to be with you. I hope you feel the same way too.
Elmo Cross Dec 2018
If only I could say I love you
I would shout it out everyday
If only I could say I need you
With you by my side, I will forever stay

If only I could hug you
I will never release my hold on you
And If only I could always be with you
I would always sing and play for you

What is the value of these lines?
When you cannot ever hear them
If God is not yet giving me signs
Should I rush them?

I know someday you will see
All the poems and words I made
For no words are left unseen
And I promise you that these promises will never fade

Will all my heart I promise
that these words will never be kept unsaid
And with my life I promise
That my love for you will never end


I love you.
I have so much to say about you G. I can't wait for that final moment. ❤️
Next page