Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
My eyes came

accross onto

You

like vivid

Dream.

My heart upbeats

profoundly onto

You

like 'twas

Yesterday.

But my mind

spoke onto

Me

to let it pass

Everyday.

©jvgb
Jasmine Garcia Sep 2019
Maaliwalas.
Nakita mo?

Kumislap na mga dahon,
Gaya ng tubig sa dagat
Heto't napatampisaw
Sa silaw

Natulak rin ng hangin,
Ramdam mo?
Malamig, Sumasayaw.
Parang nangungusap na alaala.

Lumipad sa himpapawid,
Narinig mo?
Mga huni ng mga ibon
Kaluluwa'y dinala sa sanktuaryo.

Namulat na mga mata,
Nakita mo?
Maaliwalas na kalangitan
Sa piling ng mga tala.
Written in Filipino language and inspired by nature's dream.
Jasmine Garcia Apr 2019
Slow
music
lullabies
like [you]; a spell,
very contagious.
as it enchants my mind
to see and to believe in
night of magic where dream happens.
lingering, inexplicable
[you] trap with never ending promises.
Etheree form
Jasmine Garcia Aug 2018
A scene unmasked
the two of you,

Where lights
glowed.

Red cheeks literally
Blushed.

Over that sparkled wine,
Time stopped.

At exactly 12'o clock midnight,
Our minds spoke.

And remembered,
This is only a moment of

A Spill.

That repeats
thyself.

And nowhere
To go.
Jasmine Garcia Jul 2018
Tungo sayo'y
laging agam ko

Panahon mo'y
Itakda mo

Sabay pagwaksi
sa ilang

Daang beses na
katanungang,

Ano ba talaga,
tayo?

(tagalog)
You just can't follow your heart anymore, when it is more confused than your head. Thus, all you want to do is to ask to stop and make an end to it.
Jasmine Garcia Oct 2017
Dalita
na pangako
Sa nakaraa'y patungo

Nasulyapan
yaong anino
Bigkas ang salitang bakit at paano?

Nagsumigaw
pagsinta'y wagas
sa pag-ibig na walang wakas

Ngunit
iniwan mo'y
tunay na bakas

Gaya
ng luhang
tila walang habas

Batid
ko'y lahat
magmaliw

O, giliw
upang katahimika'y
tuluyang sumapit

Ngunit,
Ako'y dala
parin ng iyong mundo

Hatid
ay puno
ng sakit at galit.
Words of pain (tagalog version)
Jasmine Garcia Oct 2017
Love
scribbled
hues
And etched
onto hearts
Brushed
imperfections
Canvassed
unconditional
warmth
and fondness
Set forth
with clarity
Bolded
with joy
Contoured
with passion
  Embellished!  
a soulful
craft of
lovers' masterpiece.
A short scene, a picture and a written description of art and love
Next page