Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
twenty-six May 2019
kaliwa't kanan ang tingin
naghahanap lagi sa dilim
ang iyong buhay na puno ng lihim
ngayo'y ayaw kang patahimikin

kaliwa't kanan ang naririnig
sa mga tunog na hindi naman himig
mga salitang tila nakakayanig
ng pagkatao mo dito sa daigdig

kaliwa't kanan ang nararamdaman
ang saya na napalitan ng kalungkutan
unti-unting nababalot ng kahirapan
ang dating tayo'y puno ng kasiyahan

kaliwa't kanan akong humihiling
sana'y bumalik ka sa aking piling
bumalik tayo sa masaya at puno ng lambing
sana'y ikaw talaga ang para sa akin
kahit isang hiling, sana'y tuparin
twenty-six May 2019
iwanan ang lahat
bago pa lumalim
ang mga sugat ng puso
na hindi na gagaling

kung ngayon ako'y lilisan
ako'y humihingi ng kapatawaran
sapagkat ito ay nararapat
upang hindi na kayo masaktan

pagdating ng ilang buwan
unti-unti niyo akong malilimutan
sa aking pagpapaalam
sana'y tanggapin niyo ang aking pagbitaw
twenty-six Apr 2019
.
game over.
twenty-six Apr 2019
this is not poem about you and me
this is a poem only about me

i did not write this to let you go
i wrote it because i can't let go

really, this isn't a poem.

I'm scared of the monsters inside of me slowly creeping out.
I'm scared that these monsters are slowly consuming me.
I try to fight it. I really do.
Those monsters grew because of memories.
Bad memories that no one could erase. Memories that stay with me even if i want it to leave.
I can't forget. That's my flaw.
It's not that you did anything wrong to me now.
Because you didn't. You really didn't.
It's not because I haven't forgiven you. Don't think that.
Because the moment you apologized, I already did forgive you. And i would do it again.
I just can't forget everything.
Sometimes, i wish i could wake up with amnesia.
So i don't have to remember the bad.
Because it hurts. It still does.
And i can't express it enough.
I can't put it into words.
I want this to stop.
I want to stop the pain because it's slowly killing me.
I can't even sleep at night without crying.
I can't even close my eyes without imagining.
I can't. I can't let go of it, the memories they haunt me when i'm awake. They haunt me when i'm asleep. They haunt me when i'm with you. They haunt me when i'm not with you.
They follow me like shadows in the dark.
I hate it. I might lose it before it goes away.
I don't know.
I want it to be over.
When will it be over?
twenty-six Apr 2019
i want to sleep
so i can rest my tired body
shut down my mind
and free my soul

i want to sleep
so i can see nothing
the noise won't be heard
and what i say won't be spoken

i want to sleep
so i can be free
free from every anxiety i feel
free from the pain i cause to others

i want to sleep forever
and live like how the wind goes
never seen
but always felt.
twenty-six Mar 2019
i hate him
but not as much

i hate her
but not as much

i hate them
but not as much

i hate you
but not as much

i hate everyone
but not as much as

I hate my demons.
Next page