Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
het   weg   mist   als   van   fading   fade   leven   die   een   lopend   colors   uit   naar   laat   ochtend   verleden   sound   pad   toekomst   opdoemt   picture   plassen   metafoor   water   spiegel   losing   langs   reflecteren   bigger   jezelf   dat   voor   silence   vervaagt   langzaam   wind