Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Dec 2016 · 404
Weg van het Leven
Thijmen Sas Dec 2016
Lopend over een weg,
in de ochtend mist.
Weg van het verleden,
die langzaam vervaagt in de mist.
Langs de plassen water,
die als een spiegel je jezelf laat reflecteren.

Op naar de toekomst ,
het pad dat opdoemt uit de mist.

De weg als metafoor
voor het leven
Jun 2016 · 277
Fade
Thijmen Sas Jun 2016
We're losing colors and fade away
with the wind and the sound of silence
And everything we were is gone
out of the bigger picture
We're fading away
Fading away

— The End —