Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Victoria Wilhelm
Jane Deer
Denmark    Det eneste jeg kan gøre er at fortsætte med at leve indtil jeg føler mig levende igen

— The End —