Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
366 · Nov 2020
melancholy
tanglaw Nov 2020
The pouring of the gentle rain reminds me of you,
I trace silent tears right on my windowpane.
The sound of raindrops and the darker hue -
it's making me sad
just like when I think of you.
339 · Dec 2020
I still do
tanglaw Dec 2020
I did not stop loving you
I still do
I still love you
.
.
.
from afar.

In distance, you wouldn't reach
In ways, you couldn't imagine
In thoughts, you wouldn't understand.
307 · Feb 6
Saving myself
tanglaw Feb 6
I am always there when needed,
Always found when searched,
I give everything I could to people I love,
To people closest to my heart,
I can be a clown,
a fighter,
an entertainer,
a super-friend.
I'm there when somebody needs me,
I'm there when you want a shoulder to cry on.
.
.
.
I save others,
But who saves me?
220 · Feb 6
#1
tanglaw Feb 6
#1
Ito ang una
ang bagong simula sa ating kabanata,
at katulad noong una kitang nakita
nagbalik lahat nang pakiramdam,
Kinakabahan, kinakagat ang kuko nang walang dahilan,
Iniisip kong panaginip lang ba at bukas wala nang dadatnan
pero iisa lang ang sinisigaw ng isipan,
ang alayan ka nang tulang walang hangganan.
Isang Daang Tula Para Sa’yo
212 · Feb 8
#2
tanglaw Feb 8
#2
Dalawang beses kong narinig ang pangalan mo,
paulit-ulit na lang
paikot-ikot sa utak ko.
Kinukumbinsi ang sariling balewalain nalang ang alaala mo
at isiping wala ang lahat ng ito,
na panandalian lang ang nararamdaman at kalaunay maglalaho.
Pero paano kung nahulog na pala sa'yo?
Dapat bang pagbigyan ang nararamdaman kong 'to?
Isang Daang Tula Para Sa'yo
172 · Nov 2020
Untitled
tanglaw Nov 2020
She was alone, but for some reason she's happy.
She doesn't need someone to give her flowers to light her up.
She doesn't depend on someone to do things for her.
Yes, she has trust issues.
She doubted herself,
She thought of not being good enough.

But she wasn't, she was everything.
She was the combination of both tragedy and magic.
146 · Apr 28
#3
tanglaw Apr 28
#3
Sa tuwing madaratnan ang pangalan mo sa telepono,
tatlong beses,
tatlong beses kong pinapalampas at huwag sagutin ang mga tawag mo.
Pinipigilan,
nagdadahilan,
at sobrang kinakabahan,
pero bakit hindi ko magawang pigilan?
.
.
.
Sa huli'y sinasagot parin,
marinig lang ang boses na matagal nang gustong mapakinggan.
Isang Daang Tula Para Sa'Yo
117 · May 15
#4
tanglaw May 15
#4
Iba ang ngiti sa tuwing kausap ka,
Kumakabog ang dibdib,
Dug-dug-dug-dug-dug-dug
Di mawari ang dahilan,
kung bakit ngiti sa labi'y walang paglagyan.
Maraming kailangang gawin,
maraming dapat tapusin.
Pero kahit anong busy,
Hindi kita masisi.
Kasi gusto ko rin naman!
Isang Daang Tula Para Sa’yo

— The End —