Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mystic Ink Plus Nov 2019
गणेशजीले सोधे
अब जोगीन
मैले के गर्नु पर्छ ?

मैले भन्दिए
अली
छाटिनु पर्छ
अली
त्यो हजुरको वाहनलाईचै आराम दिनुहोला
अली
धेरै मुख मिठो नगर्नुस्

ल अब त्यो
लड्डु एक्लै नखानुस्

धन्वंतरीको सत्संगमा बस्नुस्
सदा जय होला
शैली : अवलोकन
विषय: विश्व मधुमेह दिवस

— The End —