Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Equality?
There's no equality!
You see the tyranny of the heart,
The hands that exploit, the mind that steals,
            From the hands that make,
            From the minds that conceive,
            The little ones and the old.
                    All cease
                              After time capitalised.
Hazel Apr 2017
Social stræber
Børnehaveklassens efteraber
De er tyraner
Jeg er tyrandræber
Langt nede i halsen på deres veninder
Skaber venindeklaner
Sikke flotte egenskaber
Smukke på de hvidelagener

[97]·Rebeller i lange baner.
-Hazel
Hazel Apr 2017
Sandheden er
hvad sandheden er
Den er hverken
mere eller mindre
sand eller usand
-Hazel
Blind Distance Nov 2016
Rab országban rab a lélek
Álmukban látják, hogy eszerint kélnek
Sokszor érzik, hogy tenni is félnek,
Mert elmenni vagy maradni egyaránt vétek.

Rab országban rab a gondolat
Megfélemlítő a véleményáradat
Köves partjain töredezik a vakolat
Bélyegét rányomja az uralkodó-i hangulat.

Rab országban kirakatválasztások
Üvegarccal ellátott ó-rendszerváltozások
El nem feledett múltbéli hazugságok
Alkotják fog hegyén a megrekedt átkot;

Hisz rab országban megállt végleg
Nem érdekel senkit a rothadó lényeg
Belülről zabálja széjjel a féreg
S démonok torkából zeng az ítélet,

Hogy a szabadság nem egy állandó tényező
Csak addig a miénk, míg van hozzá levegő
És nem nyugszik bele búsan a független megvető
Hogy szépiaszínre vált lassan egy gondolat, oly felemelő,

Hogy csak szabad országban lehet szabad az élet,
Tengerkék igazával megvetettek a remények
S nappalok, holnapok, éjszakák vagy fényévek
Távlatából sem csorbulnak a ránk váró jövőképek.
Blind Distance Aug 2015
Szertelen, szédült vadhajtások
övezik zarándoklatom hajnalát
volt egyszer egy képtelen álom
azon hajtja be vágyam zálogát
Érdekes, ahogy a köveket fújja
kell, hogy legyen ebben szenvedély
Otromba képzelgések szövik alakosra
Azt, mit elhordott a pázsitos éj
Sokan félik e száguldó vonatot
Pillanatkép a mozgó vásznon
Hisz létezésünk nem több a nyárnál,
mely jégbe fúl a halálos ágyán
Majd virágot küld énnekem s neked
Rákulcsoljuk ujjunk, s együtt féljük a közelgő telet.
in hungarian

— The End —