Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Annesofie Olsen Dec 2015
Der var engang hvor jeg stjal bøger, i protest fordi jeg synes at poesi og litteratur skulle være gratis, så alle havde chancen for at læse og få nogle smukke og inspirerende ord, sætninger og fortællinger ind i deres liv, men jeg gjorde det egentlig kun  fordi jeg ville føle mig rebel for et kort sekund
også var jeg fattig.
AnnaStorm Dec 2014
Vi er grupper af fortabte sjæle
Om lørdagen drikker vi sammen
Cigaretter og hash og mørke stuer
Sammen er vi lidt endnu
Vi holder til næste lørdag
Om fredagen dør vi i vores senge
Om lørdagen står vi op
For der skal vi mødes og drikke sammen
Dér føler vi os unge og frie
**** mit liv og løb i mørket
Vi løber sammen
Og drikker sammen
Og næste fredag dør vi

— The End —