Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Isabelle Aug 2016
Paglipas ng oras
Paglipas ng araw
Paglipas ng buwan
Paglipas ng taon

Wala na
Tapos na
Ubos na ang mga salita
Ubos na ang mga luha

Masaya
Malungkot
Sanayan lang naman yan
Ang mahalaga
Tapos na..
Maaring sayo, walang kwenta mga sinasabi ko. #nonsense

— The End —