Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
aennij Jun 15
sa garagal na takbo ng buhay,
bakit nga ba kapag ikaw ang kasabay
bumibilis ang lahat
kahit hindi naman dapat?
Bianca Apr 2016
Tama na
Magpahinga
Hindi siya lilingon
Hindi ka makikita
Bakit di pansinin
Itong aninong iyo lamang nakikita
sa gilid ng iyong mata
Bianca Apr 2016
Pagod
Hapung-hapo
Pero sige
Tatakbo
Para kahit papaano
Mapalapit naman
sa iyo

— The End —