Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Anne Maureen B Apr 2018
Ang nilalaman nitong tula ay para sayo
Gusto ko na maging masaya kayo
Mahirap man para sa akin na tanggapin
Pero susubukan ko na kayanin

Andyan naman sila para tulungan ako
Hayaan mo at kakayanin ko
Hindi man ngayon
Pero baka sa darating na mga hapon

Sana maging masaya kayo
Para hindi ka na mahirapang tumayo
Kasi andyan na sya para buhatin ka
At sa mga problema hayaan mo sya na maging iyong kasangga
Para sa mga broken na  one sided dyann
Maggie Jun 2017
Kadilima'y bumalot,
Mata'y di makakita,
Ang sarili'y natakot,
Ng bigla kang nawala.
"Teka Jeth, sekreto lang katangahan ko hahahaha"

— The End —