Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jangan sesekali kau kutip si puisi daripada lembah kedukaan lalu kau mencampakkan dia kembali kedalamnya.
Kerana apa yang menyakiti kamu itu sungguh lebih menyakiti kami sedalamnya.

— The End —