Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Blueberry Ice Apr 22
Hinding hindi ko malalaman ang mga hirap na iyong pinag daanan..
ngunit hindi ko rin kayang bil'hin ang kahit na anong yaman..
Saan ba lulugar ang mga taong sakto lang?
Kung baga sa buombilang..
ako 'yung bilog na nasa gitnahan..
Asan ang halaga ko?
Hindi naman ako nag umpisa sa pinaka mababa..
na kayang ipagmalaki 'pag nasa taas na..
hindi rin ako galing sa taas, na itutuloy nalang kung saan nag umpisa..
kundi, ako'y nandito lang..
hindi makagalaw..
laging nag-uumpisa..
naipit sa mga kaduloduluhan at kasukdusukdulan ng mundo
Ako 'yong taong sakto lang..
'yong taong wala lang..
'nasan ang halaga ko?

•rb
—edit—
For the sake of others who doesn't understand this language, here's an English translation of the poem. Hope this don't ****.. 😄

Almost — but not — Enough

Never would I know the struggles you've been through
but never could I afford any riches too..
Where do we stand? where is my ground?
As if in a mathematical integer..
I am that point zero in the middle
Where is my value?
I didn't start at the bottom..
that I could make significant difference on reaching the top..
Neither was I on top, that I would just pick up where I start..
instead, I am just here..
unmoving..
always at the beginning
Stuck in between
the extremes and climaxes of this world..
I am that person who's 'almost—but  not— enough'
irrelevant..
Where is my worth?

— The End —