Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
aennij Jun 15
sa garagal na takbo ng buhay,
bakit nga ba kapag ikaw ang kasabay
bumibilis ang lahat
kahit hindi naman dapat?
AtMidCode Dec 2017
ipapakita ko sayo kung
anong nakikita ko
at sinasabi ko sa'yo
sabay nating mamahalin ang sarili mo
you are worthy. idk why you ever thought that you're not.

— The End —