Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Kenēn Apr 2016
Nah day mura baya gyud ko og iro nga way tag.iya
Maghal-hal ra ko sa imong atubangan hangtod imo
Kung tagdon ug gitik-gitikon gamay akong tiyan.
Magtulo pa gani ang laway kung init kaayo
Pero ayaw lang gyud ug kabalaka day
Wala bitaw koy kuto.

— The End —