Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
elizabeth Apr 3
you told me, someday,
you'll get down on one knee
right on the spot where we first kissed

it's been a year and a day
my feet are still glued
to the spot where you left me
untitled journal entry from when i was in high school | 3rd of april, 2017
Sid Bulan Apr 2020
Mirror, mirror, oh, horrors on the wall!
Shall we pinpoint the most noxious of them all?
The Orient's Pearl shed the vehemence of a breathing nightmare,
Where divided abundance were forced to fit the mouth by power.

Shall we pinpoint the most noxious of them all?
Those angels who led the whole domain to its fall,
Where divided abundance were forced to fit the mouth by power?
Or the spawns who crippled the only way out of hell's lower ladder.

Those angels who led the whole domain to its fall,
At the temple of their Lord, they kneeled and kissed his filthy sole.
Or the spawns who crippled the only way out of hell's lower ladder.
A dictator of what is enough and what is not for each other.

At the temple of their Lord, they kneeled and kissed his filthy sole.
To paint scarcity with the luxurious blood of their skinny soul.
A dictator of what is enough and what is not for each other.
The development of their lives mirrored the regression of their cower.

To paint scarcity with the luxurious blood of their skinny soul.
And erase the borderline between good and evil in hell's deepest hole.
The development of their lives mirrored the regression of their cower,
Without a cost of every soul, who survived but cannot live any further.

And erase the borderline between good and evil in hell's deepest hole.
After all, we're just people, who wanted a magical egress without a toll.
Without a cost of every soul, who survived but cannot live any further.
A down-spiralled glass where progression always got knocked over.

After all, we're just people, who wanted a magical egress without a toll.
But now, we're certain who is the most noxious and vicious of them all.
A down-spiralled glass where progression always got knocked over.
Hidden beneath its transparent cover is nothing but hell and its fiery fire.

But now, we're certain who is the most noxious and vicious of them all.
The Orient's Pearl shed the vehemence of a breathing nightmare.
Hidden beneath its transparent cover is nothing but hell and its fiery fire.
Mirror, mirror, oh, horrors on the wall!
A first shot at pantoum poetry for a little online writing competition. Didn't win anything but I got this as a takeaway so it's worth joining.
Don't force someone to love you.
Love comes naturally
And the best kind of love comes
To those who patiently waits
Then if love ain't on your way
Be still patient
For it's not the best timing
But god's timing is always the
b e s t
         - god's love is on your way
Sho Victoria Jul 2018
If we are in a masquerade party
with no faces,
names,
nor identity

Just words,
and alcohols,
for both of us
to see.

Just soul,
and coffee,
making our spirits
flee.

Would you look at me
without a mask,
with a cover,
inside a flask?

Would you touch me
and dare to drown
inside my smirks,
smile, and ignited frown.

Would you run away from me
to set yourself free?

Or would you let yourself fall,
for a masqueraded soul?
I am just me with a mask to fit with the society.
Sho Victoria May 2018
She love.

She loved me and give me warmth on a cold rainy night.
She loved me and hug my anxiety brewing in my tummy.
She loved me and cry with me until we fall asleep.
She loved me and held me tight when I'm falling off my cliff.

She was there for me but not only for me.
She was there for me and anyone for free.
She was there for the people who meant something to her.
And was there for the people who weren't always there.

She was unconsciously beautiful,
Always unaware of why I fall.
The way her eyes wrinkle in a crow feet when she smiles.
Even if she doesn't, she would just look at me and my insides would go extra miles.

To fight for her, against my self.
To fight for her, against herself.
To fight for us, against this world.
To fight for us, against our own memories of those stories that were untold.

Sometimes, when I look at her,
I see her as my own personal lair.
I see her as my pillow I stuffed my face to muffle my cries.
I see her as my last happy pill whenever my mind tricked me to just die.
I see her as my favorite blanket, a softness that could hide me from the world's prying eyes.
I see her as my shell, my wall, my comfort place without a lie.

And I couldn't believe that home felt like her.
She's my safety area when I was attacked by oblivion inside my mind.

I couldn't believe that home smells like her.
She's a musk I couldn't deny that reminds me of the good and the bad times all at once.

I couldn't believe that home sounds like her.
She's a song I'll never skip in a shuffled playlist, a vinyl of her mind, a cassette tape of her soul, hidden beneath her aura is her passion as my favorite genre.

I couldn't believe that home looked like her.
Just like big, tight hugs when my fears won't fray,
Just like long, lazy cuddles at the end of the day,
Just like morning kisses that leave a trail.
Will never stale.
Will always stay.

SNPV | 18:05:03:22:15
She's a collection of tiny little things that reminds me of home.
Paulo May 2018
Sa bawat meron laging may wala
Bulsa kong butas at walang makapa
Balang araw ako'y magsisikap at di na ulit madadapa
Pagkat lahat tayo'y hindi biniyayaan dito sa lupa

Ngunit lahat ng bagay ay di hadlang
Sa pag-abot ng aking mithiin at punan ang mga gatlang
Kung mamamatay tayo ng mahirap ayun ang malaking kasalanan
Pagkat isa lang yun sa patunay na di natin pinagbutihan

Pasalamat dahil merong ikaw
Na handang umalalay sakin at laging pumupukaw
Ang aking natatanging yaman na hindi matumbasan
Ng kahit anong bagay dito sa kaibabawan

Marahil sa aking paglalakad ika'y handog
Ng nasa itaas upang ako ay mamulat
Na kung pano maging mayaman sa ngiti **** buhat
At kung pano lumabas sa sariling pugad

Hindi ko man maibigay ang mga gusto **** materyal
Inibig mo pa din ako ng buong puso at bukal
Pinakita mo sa akin ang ugali **** natural
Iyong pagmamahal ang aking maituturing na mataas na aral

Sa tulad **** walang kapantay,
Ibibigay ko ang aking buo at pipiliting di sumablay
Ng masuklian ko naman ang pag-ibig na dulot mo
Sa aking puso at isipan iuukit ang pangalan mo.
Sho Victoria Apr 2018
Di ako umiiyak sa away o sigawan.
Umiiyak ako sa labis na katahimikan.
Sa mga panahong kailangan ko ng kasama
Sa mga panahong pati sarili'y ayaw ko na.

Mga kumukuliglig na huni at bulong.
Mga inipit na hikbi at paghingi ng tulong.
Lahat ‘yan ay naninirahan sa isipan.
Lahat ‘yan ay mahirap takbuhan, mahirap takasan.

Bumibilis na tibok ng puso,
Malalamig na pawis na sa leeg ay namumuo
Mga hiningang hinahabol ang takbo,
Magang mga matang nagmamakaawang ang luha'y huminto.

At unti-unti
Hihimasin ang isip
Mula labas palalim sa loob
Unti-unti
Pipigain ang puso
Makirot sa una ngunit nakakamanhid rin pala kapag nasanay na.

Hahalungkatin ang nakaraan,
Nang dumilim ang kasalukuyan.
Babasagin ang kasalukuyan,
Nang mabaling ang tingin sa iba maliban sa harapan.

"Huwag kang mag-isip."
Ang abiso nila.
Ngunit diba nila naisip
Na tila ka na ring sinabihan na:

"Huwag kang huminga kung ayaw mo na."

"Huwag kang tumingin kung nahihirapan ka."

"Huwag kang makaramdam kung nasasaktan ka."

Huwag ka nalang mabuhay kung di mo na kaya."

Oo, ayaw ko na.
Lahat kinatatamaran pati paghinga.
Bawat gabing inilaan sa iyak.
Tila ang isip, pinipilit na mabiyak.

Oo, nahihirapan na.
Di maiwasang tumingin sa mga mata
Ng iba't ibang taong may iba't ibang kwento.
Ng iba't ibang ngiti sa kabila ng malungkot na  mga anino.

Oo, nasasaktan na.
Mula sakit, gusto ko nang kumawala
Mula sa kadenang mas malambot pa sa bakal
Ngunit kung hawakan ka tila ka sinasakal.

Oo, di ko na kaya.
Sana nga tumigil na.
Na bawat umaga nagdarasal akong gabi na
At sa bawat gabi, nananalangin akong matapos na.

Ang sinimulang buhay na inilaan sa iyak.
Inilaan sa pag-iisip na sa bawat takbo tila ka winawasak.
Bukas sa lahat ng bagay mabuti man o masama.
Bukas rin sa posibilidad na ipagpatuloy pa o tapusin na.

Ito.

Ganito.

Ganito kahirap, ganito kasakit.

Ganito kasimple ang isang atake.

— The End —