Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Donward Bughaw Apr 2019
Anong galak sa mukha
ang masabitan ng gintong medalya
at mabigyan ng sertipiko
habang ang pangalan ay tinatawag
sa sira-sirang mikroponong ibig tumutol
sa pagkilala
ng mga huwad na gurong
karamihan ay alipin
nang bulok na sistema ng paaralang
pinanahanan ng mahika-
ng mga baboy at buwaya!


© 2019
Masarap mabuhay nang puno ng mga pagkilala. Subalit, deserve mo ba talaga? O isa na naman itong ilusyong bunga lamang ng mahika.

— The End —