Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
cherry blossom Nov 2017
Mahal, nakalimutan na kita
Hindi ko sinubukang kalimutan ka,
Hindi ko sinasadya, maniwala ka
Pumagitna lang naman ang oras at ang kalayaan sa ating dalawa
Para kay B.
10/13/17

— The End —