Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
cherry blossom Dec 2017
binigyan na naman ng isang gabi ang puso para mahimlay
sa mga kumot na nagsilbing museleo ng naghihintay
hinagkan ang hangin at tinuring na kaibigan
binalikan ang buhay na unang kinamulatan.
12/05/17
ang tanong: 'bakit' at 'paano'
Li Dec 2016
nakatingin siya
sa kalangitan
at biglang
nagtanong,
"kaya mo pa ba?
hanggang kailan
ka maghihintay?"
pinikit ko ang
aking mga mata
wala akong ibang
narinig kung hindi
and hampas
ng mga alon
at ang paghinga
naming dalawa

wala mang kasigurduhan
binuksan ko ang aking mga mata
at tumingin sa kanya
ako'y ngumiti
at sinabing,
"hanggang maubos
ang bawat araw
at bawat gabi."

— The End —