Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
From A Heart Oct 2015
Sabi mo sa akin, huwag kong sabihin na...

nadamay
pati puso ko,
pinahiya,
pinaglaruan,
iniwan,
mo lang ako,
hindi
totoo yun,

Ang sagot ko sayo...

— The End —