Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Katryna Mar 2018
Isang daang tula man ang aking gawin hindi nito kayang palawigin ang mga oras natin.

Hindi nito kayang dugtungan ang mga araw na nawala ni hindi nito kayang bumuo ng mga nasira. 

Hindi nito kayang ibulong ang mga salita na nais sabihin ng puso.

Sa ating dalawa ikay tapos na,
masaya na at nakahanap na ng iba. 

Marahang ipikit yaring mata
salitang patawad pakawalan na.
Inspired by the finale scene of  100 tula para kay stella

— The End —