Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Fandiaz May 2020
Telanjang bersebaran di permadani
Mencari memanisan di setiap bagian

Lekas sambar reremahan itu
Tak terhingga, Tak merasa
Perkasa namun serakah

Wahai Tuan-Ku, Sang Kekal
Apa Hamba orang lalai ?

Manis Hamba terasa sepai
Menanti Azab Sang Khalik
Doa Hamba teruntuk Tuan-Nya

— The End —