Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Terry Collett Sep 2016
Miss Rea
well she has this thing
about men
well most men

not all men
but most
and it was something
she had from a child

well a young girl
and she hated it
when men were
alone with her

she'd blush and sort
of look kind of scared
as if any moment
they would do

something unseemly
but anyway
there she is
in the office

and in comes Mr Cloro
a nice guy
not much upstairs
but a decent kind of guy

and she looks at him
and he pores himself
a coffee out
of the coffee ***

on the stove
and she gazes
at his hands
and imagines

all sorts of things
he has done
with his hands
and she looks

at the mug he is holding
and thinks of how
his wife(if he has one
she doesn't know)

copes with him
near her
how she copes
having him breathe

near her
and God knows
what else he may do
while at home

and in bed
and the mere thought
of that
makes her go

a bright kind
of red.
A WOMAN AND HER HANGUPS ABOUT MEN.
Jane Deer May 2015
flyver på nattens sidste timer
Med friske minder på min krop
Jeg kigger op på månen
Som *** rejser gennem natten
min evige følgesven
Jeg kunne forlade denne jord for hende
og for evigt vandre i hendes sølven have
med stjernerne til at vise mig vej
Romali Arora May 2015
Yes! I'm insecure
Coz I know what it is
to have loved and lost
When you give your everything
and you are left with nothing

Yes! I'm insecure
Coz I know what it is
When you give your best
and it isn't yet enough

Yes! I'm insecure
Coz I know what it is
When your all day conversations
turn to formal hi's and hellos

Yes! I'm insecure
Coz I know what it is
To see it slipping away
When everything perfect
turns astray

Yes! I'm insecure
not coz of lack of trust
But coz I know
it doesn't take time
for love to turn dust

Yes! I'm insecure
But you should be glad
Coz when I stop
It'll make you mad
And when you begin to get insecure
You'll know what it is
To love, to hold
And to know when to let go....
It isn't unusual for people to get insecure in relationships! Here's a reason why we girls can be proud of being insecure, not coz we don't trust guys, but coz we love you way too much to lose you! So everyone out there who's in a relationship, you should be glad that your partner is insecure about losing you!
Katrine Jul 2014
Kan jeg?
brænde mig selv ned
med hud og neglerod
hver en sprække
af fregnede smil
og skarpe vinterknogler
havde man fingre af kul
kunne man tegne sig selv op i silhuet
en skælvene kvindes
begyndende skygge tager form
på halvmånens blege papir
under fuldmånen er jeg
en lysende diamant
indtil da
danser jeg på tåspidsen om bålet
kan jeg se mig selv
gå op i røg og damp
stolt som den enøjede konge

Skal jeg?
presses sammen til
noget du ikke genkender
når vi støder ind i hinanden i gaderne
tilfældigt, selvfølgeligt
gyderne af vores
måneskinsvandringer
hvor vi drømte om en måne der var hel
skal jeg samle månens stykker sammen
uden dig til at smile når jeg ikke blot er konturer af vores drømme
og jeg lyser gyderne op

Må jeg?
glemme at du fandtes
den dag hvor der var måneformørkelse og du
ikke dukkede op i gyden
jeg så dig gå op i røg jeg så
at ilden i dit hjerte aldrig brændte for mig
må jeg vide at jeg kan blive en funklende diamant også efter at
jeg brændte mine fingre på dit hjerte
da du sagde at du elskede mig under månen
og jeg vidste at du var aftagende

— The End —