Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Avaa silmäsi. Etko näe värisi?
Kuuntele korvillasi ja meluni.
Anna kätesi. Mistä sinä pelkäsit?
Sanoo äänellä, että ikävät minua.
Huutaa kovasti että rakastat minua.
Tehdä jotain, alä olla hiljaa.

— The End —