Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Noong ika'y nasa aking sinapupunan
Maraming pagsubok ang nagdaan
Masasakit na salita'y naranasan
Ngunit ako'y nagpatuloy at lumaban

Ikaw ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob
Kayat labis kong kinatuwa na sa akin ika'y pinagkaloob
Pinapangako kong ikay aking aalagaan
Ano mang pagsubok ang magdaan

Sa iyong unang pag iyak
Ang buhay ko'y binigyan ng galak
Anu man ang iyong nais sabihin
Narito lng ako upang ikay unawain

Pagmamahal ay ipapairal
Mabuting gawain ay ipapangaral
Huwag mo sana akong biguin
Lumaking mging masunurin

Lumaking may tyaga
Nang sa aking pagtanda'y may mag aruga
Pagmamahal ay pairalin
Nang sa iba'y maging halimbawa ka rin
Its a wonderful gift from GOD

— The End —