Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Akala ko ikaw na
Akala ko kasi pwede
Akala ko may chance
Akala ko iba ka


Yun pala nauwi lahat sa maling akala

— The End —