Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
HYA Jul 2017
Andali ng mga taong maniwala
Sa mga sabi-sabi ng ating madla
Ang mga mali ay ginagawang tama
Totoo, mga tao'y nagkakasala

Sila'y tutulungan, sila'y magagalit
Kung sila'y tutulong, dapat may kapalit
Kagaya nalang ng pabahay ng gobyerno
Maliit daw kaya sila'y nagreklamo

Mga reblede sa Marawi, kumikilos na
Ang kinatakutang martial law, dineklara
Ang iba'y nagalit, ang iba'y nagsaya
Halaga ng Pinas, meron ba talaga?

Binomba ang mga importanteng lugar
Ewan kung seryoso ba o pang-aasar
Ngunit 'di na nakakatawa itong kilos
O, Diyos ko, kailan ba ito matatapos?

Konti nalang ang mga gumagamit ng droga
Ang iba'y sumuko, ang iba'y patay na
Nagtatago pa ang mga natitira
Upang ang kanilang buhay ay maisalba

Ano pa nga ba ang ating ginagawa?
Halina't tayo ay sumugod sa gyera!
Kung saan ating naaabot ang tala
Kung saan kinakaibigan si karma
Dunno but hindi talaga ako satisfied sa kalabasan neto hahahha, baka dahil ginawa ko to for compliance but nah.

Checkout our poem for the sabayang pagbigkas entitled "Nasaan Ang Sinasabing Pagbabago?' This poem is our second option, btw. However, I like the first one better hehe. Thanks for reading~

— The End —