Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
katryna Apr 2018
Sa laro ng pag ibig,
Walang mechanics,
Walang rules,
walang score

Meron lang players.
Kalaban
Pero walang kakampi
Malas mo kung kilala mo ung kalaban mo pero di mo kayang talunin.
Malas mo kung may gustong kumampi
Pero ibang laro na ang gustong laruin.

Sa larong 1 on 1
Sinong aasahan?

Sarili **** strategy
Strategy na nakabase sa kalaban.
Hey warrior, Keep going!

— The End —