Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
jia Feb 18
sa pagnakaw ng tingin,
atensyon mo ay bumaling.
hindi mo ba pansin?
malas ko, sayo pa ako nahumaling.

habang minamasdan ang buwan
na humimlay sa tapat ng araw na sikat,
tanging nasabi ko na lang ay ewan
at lumaki na lalo ang agwat.

kahit asamin ko na maging akin ka,
ipasasalo na lang lahat sa hangin.
walang ibang salita kundi baka,
nararamdamang dapat itapon na sa bangin.

kaya't sa paglaya ng buwan
sa araw na maliwanag.
maging akin ka man,
mahirap mabanaag.
alexa play luna by udd
Poethyca Nov 2020
๐™ž๐™ฃ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™ข๐™ž๐™™๐™™๐™ก๐™š ๐™ค๐™› ๐™ฉ๐™๐™š ๐™™๐™–๐™ง๐™  ๐™™๐™ง๐™š๐™–๐™ง๐™ฎ ๐™ฃ๐™ž๐™œ๐™๐™ฉ, i sigh and remembered our fondness flight. you were my sun who brought light into my cold and lifeless night. and i was your moon seeing that no matter what i do my life will always revolve around you.

you were my light who tauten up the day and make the bad go away. you showed me your gleam in my gloomy hour and soothed my soul. you shone too bright consequently my skin reddened and blistered. the pain came out on what was just proposed to be good. in spite of that, the wounds eventually healed and you continued to light my way in this world.

as the time passed by you continued painting the starry night sky into a bright blue sky. you died every night just to let me breathe and live the night. i know it makes no sense but the two of us were lost in the past. reminiscing our wounds,ย ย the agony grew bigger and deeper. as we revolved around our range, we were alone in our voyage.

you were my sun that showered the hills with orange, yellow light and waking everything up and i was your moon who couldn't never reached your light for it was fiery illuminated. your light had gotten dimmer in my eyes up until the raging fire that i had once felt for youโ€” shrunk and diminished.

๐™ž๐™ฃ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™ข๐™ž๐™™๐™™๐™ก๐™š ๐™ค๐™› ๐™ฉ๐™๐™š ๐™™๐™–๐™ง๐™  ๐™™๐™ง๐™š๐™–๐™ง๐™ฎ ๐™ฃ๐™ž๐™œ๐™๐™ฉ, i looked back on our enchantment. it was a fate when we met but our time were hard to catch and our days never match. as i was the moon dancing with the stars glowingly and luminously, our lips met softly. just like an eclipse, our love created darkness. while hours felt like minutes, it was enough. whilst it was just a short period of time, it was all worthwhile. you were my sun and i was your moon and we were never supposed to collide, but now we coexist as one. and when the time was gone, we drifted apart. tell me, ๐™๐™ค๐™ฌ ๐™–๐™ข ๐™ž ๐™š๐™ซ๐™š๐™ง ๐™จ๐™ช๐™ฅ๐™ฅ๐™ค๐™จ๐™š๐™™ ๐™ฉ๐™ค ๐™›๐™ค๐™ง๐™œ๐™š๐™ฉ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™ค๐™ฃ๐™š ๐™ฉ๐™๐™–๐™ฉ ๐™ž๐™ก๐™ก๐™ช๐™ข๐™ž๐™ฃ๐™–๐™ฉ๐™š๐™จ ๐™ข๐™š?
sun and moon.
Poethyca Nov 2020
in the blue mystic moon, i ached by the hauntings of you. gazing at the night sky, i embraced the silence of the night and curl into its weary gloom. the shadow of yesterday veils my weary eyes. something drowsy begins to seep from the corners of my muddled mind. i still hear your voice at night, sometimes i wish you did not quit. even the moon misses your sight, i wish i knew why we never said our farewell.

bringing that memories again, i lie here with my eyes closed softly as i think deeply of you while inhaling the scent of the twinkling light. i want to write this feeling as it must be like writing words on the tiny paper so delicate and precious wishing them not to disappear like the bubbles in the air. recalling that lovely moonlit night, we were together on that precious sight. you filled my sky with the stars as you brought out the best in me. you bloomed in me in my darkest night like a moonlight that shines in my soul that no one can see. i am the night sky and you are the light that pack into my soul. it was pretty near perfection as we share the light of the moon. the way the moon dances me from a crescent beam in the sky to a luminescent pearl this is how we share our love.

just like the moon and the sun, we were not meant to collide. our love burned so brightly and passionately that it attracted other celestial objects, resembling the planets to join and admire our ethereal affection. as we revolved in our universe, i chased you like the moon every single day to beg for your sunlight and light up my world. we're just like the moon and the sun, always catching the glimpses of one another, waiting to dash against together. i have been a moon for too long now, dimmed and cold, starving for your warmth. through the endless chilly night, i stayed in our orbit and waited for you. i have faith that the universe destined us to be together. that one day, i will have my full radiance again and you will return. but if the times comes that darkness filled my way, meet me in our rendezvous and see me waiting for you.

๐™˜๐™–๐™ฃ ๐™ฎ๐™ค๐™ช ๐™ก๐™ž๐™œ๐™๐™ฉ ๐™ช๐™ฅ ๐™ข๐™ฎ ๐™ฌ๐™–๐™ฎ ๐™๐™ค๐™ข๐™š ๐™ค๐™ฃ๐™š ๐™ข๐™ค๐™ง๐™š ๐™ฉ๐™ž๐™ข๐™š?
๐™ž๐™› ๐™ฃ๐™ค๐™ฉ, ๐™—๐™š ๐™ข๐™ฎ ๐™๐™ค๐™ข๐™š ๐™ž๐™ฃ๐™จ๐™ฉ๐™š๐™–๐™™.
sol & luna
she showed up beautifully
though the clouds are still on her way
i watched her, long enough to witness
her light, telling me she will not fade away
it's been a while since i saw the moon, i'm glad i've seen it again
Maria Mitea Sep 2020
Luna!
Una tu!
Divina creatura!

Asculta, Luna! Asculta!
Only you can hear my soul!

Una tu,
Angel de la Guarda,
Te auguro la Luna!
Te ador Luna suava!

Credema, Luna! Credema!
Only you can see my soul!

Eu sunt,
Umbra ta terestra,
Lumina azurie vivanta,

Eterna principessa in the dark!
Luna, angelic guardian!
Authentic Rose Aug 2020
Walking through darkness.
Luna leads our way back home,
Two neutron stars collide.
โ€“Authentic Rose
0825'20
min Jul 2020
they call you crazy โ€”
your hair shouts radiance,
your words dance in the limelight,
your soul holds them captive.

they call you luna โ€”
stars surround you
yet you shine on your
own reason
in the blinding darkness.
this is connected to sol. :)
Cayley Raven Jul 2020
L
Luna, Luna, up the sky,
I am yours and you are mine.
As always, the full moon has got the best of me.
Jennifer May 2020
skyโ€™s pale till midnight,
satellite glided overhead like some
wandering speck of dust caught in
a patch of sunlight,
and the moonโ€™s hung, like a curled
white eyelash upon the lens of
heaven. i made a wish upon her -
as you are supposed to with
fallen lashes -
though i mustnโ€™t say it, or it mightnโ€™t
come true.
it floats like a feather upon a
stream: hopeful. but to where? i
am not entirely sure.
hopefully
to Lune.
Andrej Barovic May 2020
Oh, dear Luna!
In thy light through the night
I follow โ€˜til come the morrow
When embarked through the dark
Thou reside by my side
So bright! Thy holy lume
So sacred! Thy godly rule
For no God hath before
Brought light to cursed night
And upon its undead shore
Spawned life from Heavenโ€™s halls
O star of eternity
O queen of divinity
May the mortal man neโ€™er know
How among immortals
Thy crown glows!
The night sky's brightest "star". A beauty of the dark, a goddess of the light.
Next page