Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jamie G Jan 2016
I was high, high above,
Then the thought of what it’s like to be loved?
Anytime this plane will land,
Image you are holding someone's hand,

Tracing the stars,
Looking at those tiny cars,
Maybe it feels like this; like you’re floating,
To you every touch is soothing.

I whispered to the cloud,
Someday you will be found,
I stared at the moon,
And said it will be over soon.

Funny that I wrote this,
I wrote this for the feeling that I miss,
No person that I’m pertaining,
Just missing the words  *Mahalaga ka sakin.
011516
Jamie G Dec 2015
Tama na* dahil masakit na
Masakit na ang hawakan ka pa
Hawakan ang mga pangarap na minsan nating pinagsaluhan

Tama na dahil ako'y pagod na
Pagod na sa pag-alam ng iyong dahilan
Sa rason kung bakit nga ba ako'y nagawa **** iwan

Tama na dahil sapat na
Sapat na ang mga luhang pumatak at pinagdaanang sakit
Mula ng mawala ang iyong malasakit

Tama na dahil tapos na
Paulit-ulit na sinasabi sa sarili na tapos na ang 'tayo'
Ang minsang ako na ninais maging sayo

Tama na dahil ayoko na
Ayoko nang umasa sa mga pangakong napako
Mga pangakong naiwang hanggang salita na lamang

Tama na dahil ako'y bibitaw na
Tulad ng walang pakundangan **** pagbitaw
Sa tayo na naging ako at ikaw at naglaho noong naisipan **** umayaw.
12-22-15 × 2:06AM

— The End —