Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
HYA Aug 2017
Sa unang pagpasok ko nitong pintuan
Tumigil ang kanilang halakhakan
Ako'y napatingin sa kanilang mga mata
Dahil parang nawala ang saya ng bawat isa

Sa unang salitang aking sinabi
Pinaramdam na nila na ako'y hindi parte
Sa kung anuman ang kanilang kinabibilangan
Mas mabuti pang ako'y ilagay sa kulungan

Wala pala talagang lugar para sa akin
Ang kaibigan ko lang ay si awitin
Ang musikang aking naririnig ay sapat na
Ngunit bakit kailangang tapusin pa?

Tinanong ko ang sarili kung may nagawa ba
Sa iba na nakakasakit sa kanila
Sinuri ko nang maigi ang bawat sulok
Subalit tinatakpan ito ng makakapal na usok

Sabay nilang sinabing hindi ako nararapat
Mabuhay sa mundo ng mga tapat
Ako'y bunga ng isang pagkakamali
Imposible na ang makawala sa nitong tali

Pero susubukan ko parin
Patutugtugin muli ang aking awitin
Oo, kakayanin ko ang itong pagsubok
Kahit na katawan ko'y bumalik pa sa alikabok
Bakit nga ba puro malulungkot ang mga isinusulat ko? Simple. To express. Hindi ko talaga kayang sumulat ng masasaya kahit na masaya ako kase naipapakita ko yung kaligayan ko e. Pero pag nalulungkot? Nah. Hahaha. Dito nalang.  
I hope nagustuhan ninyo ito :)
Ronald J Chapman Jan 2016
Impossible you and I,
You are beautiful,
I'm ****,

Your Spirit lives,
On the other side of planet earth,

I live here in pain;

A place of mourning lost love,
A place of missing love,
A place of heartache,

You live in a place of beauty;

A place of respect,
A place where Cherry Blossoms grow,
A place of romance,

So Impossible a place you live,
It's called a Miracle!

Copyright © 2016 Ronald J Chapman All Rights Reserved.
Emperor of the Sea - Impossible Love
https://youtu.be/vdVlB_fJU8M
Ronald J Chapman Dec 2014
I miss you, my beautiful friend.
I can't understand these feelings.
They seem so strange to me.

But still!

I miss you, and feel very lonely without you.
It's so hard for me to go.
This hurts so much!

Because, I miss all that we do.

Somebody I want to be with; a beautiful, kind,
Patient, and smiling you.

I do understand why this can never happen.

But still!

Is this so impossible to do?

What is this called, that I feel for you?

© 2014 Ronald J Chapman All Rights Reserved.
Missing You Reading
http://youtu.be/wYdJZZhH_Po

— The End —