Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Ordomkasteren Jan 2015
Med morgenånde kysser jeg min smøg
og ønsker min dyne et fortsat godt liv.

— The End —