Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
esridersi Feb 13
strictly speaking,
there exist no
referent
for Yesterdays Aches
or Tomorrows Concerns
in the Real World -
just
quaint tongue dances
and groans
of the throat.
"worry is preposterous" - Wi Po Yang
esridersi Jan 20
happiness evades; joy fades.

life is a rhythm of changes.

  sorrow decays, peace is delayed.

  But not a moment out of place.
I remember, walking the earth as a mortal,
Indulging in the mortal path, laughing, crying, loving,hate,jealousy,happiness, sadness,
I was cultivating  the Buddha arts,
In order to understand evil, you must the devil,
To understand good, you must be the angel,
Are we really born evil? Are we really born good?
What is good?
What is bad?
Is taking a life to save a life considered evil?
Why do we exist? What is our purpose?
Is it to get fame? Wealth?
What is happiness?
Is a glass half full or half empty?
How does yin and yang balance?
survival is our default setting,
And Greed is also our major flaw.
Sigh,
Mortality.
Prequel to breakthrough
esridersi Dec 2018
Spend less time...
Clinging onto whatif branches .
They’re frail & sapless.

When happiness breezes by, it can’t be contained in a bottle.
If you don’t understand the breeze,
you’ll climb desperately
tumbling from broken branches & broken spirits, only to be plopped where you started, but sorer.

Let go completely and fall, the wind will catch you,
toss you up and around
and gently set you down
on the dirt
DivineDao Mar 2018
~
~~
~~~

Ob Peričniku
gnezdijo gozdne deve
in vlažne mavrice.

~~~~
~~~~~
~~~~~~
~~~~~~~
DivineDao Mar 2018
Dry cold wind clattered
tall lean barren birch branches.
Sway - resilient!
DivineDao Jan 2018
Biti moder pomeni biti prozoren: pomeni spoznati
vse svoje norosti, navezanosti, lažne projekcije in
zmotna prepričanja ~ pomeni posloviti se od vseh
nekoristnih strahov in neosnovanih pričakovanj ter
se pogumno postaviti v resnično perspektivo do tega
čudovitega in nedoumljivega kozmosa v katerem bivamo;
tako mičkeno majceni in gromozansko veliki obenem.
Biti kapljica v morju
, ki valuje v močnejšem.
Plesati ~ prosojna med prosojnimi
le da bi se spojila v to veliko uganko
~ modrost
Odbleski stotero-tisočerih sonc
dneva in pobliskovanje na milijarde
in trilijone zvezdnih kopic
v meni ~ v nas


Navdih: Hafiz, Zen Koani v stripu, Plotinove Eneade, Štoparc, Mičkeno mičkena Apis
DivineDao Jan 2018
Biti v občutju hvaležnosti
zares prinaša blagoslov v
družino in medosebne odnose.
Kadar smo hvaležni, se boljše počutimo,
imamo dobro energijo in zdravo samozavest.
Modre Misli
Next page