Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
fiachra breac May 2019
teanga álainn
san aer.

ar gach taobh:

daoine áille
agus
tír gálanta.

éistim,
mo shúile druidte -

tarraingím anáil dhomhain:

síochain
diolch, agues go raibh maith agaibh a Bhreatain Bheag

— The End —