Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
fiachra breac Jun 2019
bhí coinne agam anocht,
chuaigh muid go Lus na Gréine.
bhí sí go hiontach.

labhraimid le chéile,
faoi gach rud agus níos mó.
bhí sí go hiontach.

tá sásta orm.

— The End —