Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
JV Beaupre Mar 3
Their names are:
Katie, Bobo, Bear--
Max and Buddy,
Sushi and
Grafin Hegwig von Stubenrein*,
Hedy for short.

For 30 years, dachshunds, chihuahuas
and miniature schnauzers.

Chihuahuas are definitely
the undercover dogs,
but dachshunds will burrow too.

Hedy and Buddy at the foot
of the bed, cross- and lengthwise.
Bobo too, but anywise.

Sushi and Max like it
when we sleep on our sides--
preferring the crooks of the knees.

Katie was an armpit dog.

Dogs are mobile and in a pinch
do double duty as a heating pad--
but a cold nose on bare skin
is welcome in the heat of the summer.

Night or nap, the company is welcome--
Did we rescue them or did they rescue us?
* Duchess Hedwig from Housebroken
annh Jan 2019
Blind man walking - heals through touch,
Carries coconut oil in an old jam jar,
Trusts in the magic which guides his hands,
To carry his dusty feet home.
Based loosely on my brief acquaintance with a traditional Fijian bobo (massage) practitioner and healer named Rupeni from the village of Vunivesi, Vanua Levu. Vinaka vaka levu, Rupeni! :)
HYA Jan 2018
Kasalanan mo na kung matatamaan ka.

Isa.
Isang salita lang ang kaniyang binitawan
At siya naman ay agad **** pinaniwalaan

Dalawa.
Dalawang puso, noo'y nagmamahalan
Nawala ang isa kaya sarili ngayo'y ipinagsisiksikan

Tatlo.
Tatlong beses na siyang humanap ng kapalit mo
Magaling ka nga naman sa akademika ngunit sa pag-ibig ay sobrang bobo

Apat.
Apat na araw kang naghintay sa kanyang pagbabalik
Hanggang sa nakita mo siya kasama ng iba habang nakikipagtalik

Lima.
Limang opinyon ang iyong inilahad
Subalit bumabalik-balik pa rin ang iyong kamao sa kanyang palad

Anim.
Anim na segundo ang lumipas pagkatapos ng iyong paglipad
Sa kalangitan na totoong nakakakita sa iyong abilidad

Pito.
Pitong rosas ang kanyang ipinadala na siya raw ang nagtanim
Kahit ang mga ito'y pinitas niya lang sa inyong hardin

Walo.
Walong katotohanan lamang ang kanyang naisabi sa iyo
At sagot mo, "wala naman talagang perpekto"

Siyam.
Siyam na tala ang kanyang sinungkit para sa iyo
Ngunit sa iba, ang sinungkit niya'y...

Sampu.
Sampung tula na ang ibinahagi upang ika'y maliwanagan
Kaya, giliw, nakikita mo na ba ang ginagawa niyang kasalanan?
heeey
Taltoy Jun 2017
Hay nalang pag-ibig,
Kailangan pa ba ng taga-usig?
Pero sana hindi na,
Sana maintindihan ko 'to nang mag-isa.

Hetong salita na ito, oo,
Talagang sakit sa ulo,
Sinasabing ito daw ako,
Ha? seryoso ka? ako? inlababo?

Di ko maintindihan,
Google aking kinailangan,
Buti nalang hawak nya ang kasagutan,
Kasagutang gumimbal sa aking katauhan.

"In love" ang nasabing kahulugan,
Diyos ko po, ako'y inyong tigil-tigilan,
Nahihibang na yata kayo  aking mga kaibigan,
Pero sa katotohanan di ko rin alam ang katotohanan.

Kaya tinanong ko ang aking sarili,
Tinanong nang walang pagaatubili,
Tinanong kung ako nga ba'y umiibig na,
Umiibig sa dilag na sa aki'y minsang nagpasaya.

Sarili ko, bigyan mo ako ng kasagutan,
"Oo" o "hindi" lang naman yan,
Ganyan lang naman ka simple,
Subalit di ko parin masabi.

Dahil di ko maamin,
Di ko kayang sabihin,
Di ko kayang tanggapin,
Ikaw nga siguro'y iniibig ko na, iyo sanang ipagpaumanhin.
lol. omayghad, ewan, di ko alam bakit ko 'to sinulat.

— The End —