Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mary Lupague Apr 11
Have you ever heard a broken tune?

That would sing everynight, looking at the stars

Whose lyrics holds pain that can never be taken away.

And the one who'se singing it has tears dwelling up in her eyes.

'Lull me to sleep'

'Take me away'

'And leave my suffering behind'

Her broken voice sang to the moon
Mary Lupague Apr 10
Sa kabila ng lahat ng sakit

Sa iyong mapupungay na mga mata, ako parin ay naakit.

Sa kabila ng mga luha.

Makita ka lang, 'di ko mapigilang sumaya.

Para kang isang droga gustong gusto kong balik balikan

Kahit mali at pinagbabawalan.

Bawal, kasi 'di ka pwede maging akin

Bawal, kasi iba ang nasa iyong piling.

— The End —