Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Uanne  Feb 13
Gusto ko sana.
Uanne Feb 13
Gusto kong maglayag
sa lugar na kayang ipahayag
laman ng pusong lagalag.

Gusto kong abutin ang mga ulap,
lumutang sa alalapaap na parang nangangarap
hawakan ang mga butuin na parang mga alitaptap.

Gusto kong damhin patak ng ulan,
magpakabasa hanggang mahimasmasan
upang bumalik sa tamang kamalayan.

Gusto kong gumising isang araw
na may pag-asang tinatanaw
kakapit sa bukang-liwayway at di na bibitaw.
02.13.19
Umaasa na sana balang araw....
naught  Nov 2018
Ningning
naught Nov 2018
Ika'y parang Butuin
'Di dahil ika'y kumikining,
Pero dahil ika'y 'di
Pwedeng maging Akin.

— The End —